GOTLÄNNINGEN C-DEBATT Den opinionsundersökning som genomfördes av Radio Gotland för någon vecka sedan gav mycket att fundera på.

Det mest intressanta var faktiskt vilka frågor som är viktigast för gotlänningar, och där låg, föga överraskande vård- och omsorg samt landsbygdsfrågor i topp.

Som ledamot i socialnämnden jobbar jag med flera av de frågor som ligger nära många gotlänningar, och ser även de utmaningar som behöver tas tag i framöver.

En av de största utmaningarna framöver är en fråga där vi inte kan påverka så mycket lokalt utan frågan ligger på regeringens bord. Däremot ser vi som sitter i socialnämnden väldigt tydligt konsekvenserna.

Det handlar om hur vi tar hand om personer med en funktionsnedsättning. En indikation om hur civiliserat ett samhälle är, är hur det tar hand om de mest utsatta.

Med LSS-reformen som den borgerliga regeringen genomförde fick personer med en funktionsnedsättning möjlighet till ett värdigare och mer självständigt liv.

Det handlar bland annat om personlig assistans och möjlighet att vara behövd i samhället genom en daglig sysselsättning.

I hela Sverige får ca 80 000 personer stöd enligt LSS. På Gotland handlar det om ca 550 personer.

Regeringen har nu, med felaktiga uppgifter om att kostnaderna för LSS skenar som grund tillsatt en utredning som redan presenterat ett antal inskränkningar i LSS.

Parallellt med detta har Försäkringskassan under S-MP-regeringen gjort mycket för att undvika beviljande av personlig assistans, något som fått stora konsekvenser både för enskilda och för de kommuner som istället får ta över kostnadsansvaret.

För Region Gotland handlar det om ca 15 miljoner kronor per år. Försäkringskassan agerar dock inte på eget initiativ.

Den striktare hållningen inleddes med att de i regeringsbrevet 2016 fick i uppdrag att bli mer restriktiva i sina bedömningar.

Det är viktigt att hålla efter kostnaderna, och se till att skattemedel alltid används på bästa sätt. Det måste dock göras med ena ögat på hur den enskilde påverkas.

Här har regeringen agerat på ett sätt som hotar att sätta hela grundtanken med LSS på spel - att ge ett värdigt liv till några av de mest utsatta i vårt samhälle.

Det här är fråga som bara regeringen kan lösa - och uppenbarligen krävs det en regering med Centerpartistiskt inflytande för att inte enskilda ska komma i kläm.