Ledare Gotlands Allehanda Sällan har väl någon skyddats så väl av en kombination av inkompetens och nonchalans. Konkurrensverket stod i begrepp att begära tio miljoner i upphandlingsskadeavgift av Regionens bolag. Bolaget äger Regionens kongresshall Wisby Strand och straffavgiften skulle bli följden av att det ingått ett koncessionsavtal på tio år med NT Management som driver anläggningen, utan föregående upphandling.

Men som GA skrev om i går så får en skrivelse från Regionens juridiska ombud dock Konkurrensverket att avvakta och utreda frågan vidare, då man inte längre är säker på att något fel har begåtts. Vad står det då i denna skrivelse? Ja, där hävdas att det inte alls är fråga om en tjänstekoncession eller ett koncessionsavtal, eftersom avtalet inte ålägger NTM Management att göra ett dyft i lokalerna.

Visserligen säger avtalet att Wisby Strand kan användas till:

”Kongress- och mötesverksamhet, Konferensverksamhet, Restaurangverksamhet, Utställningsverksamhet, Kulturevenemang, Scenuppträdanden och Föreläsningar”.

Men avtalet dikterar INTE att det finns någon skyldighet att bedriva dessa verksamheter. Regionens juridiska ombud skriver:

”Rent principiellt skulle NTM genom erläggande av hyra och med iakttagande av det avtalade underhållsansvaret i hyresavtalet kunna agera i enlighet med detta utan att överhuvudtaget bedriva någon verksamhet – det vill säga om kongresshallen hölls stängd.”

NT Management har alltså friheten att bedriva en mängd olika verksamheter – och kan konkurrera med andra näringsverksamheter i Visby på ett sätt som det utlovades att de skulle slippa när kongresshallen byggdes. Men Regionen har alltså struntat i att verkligen ålägga NT Management att bedriva den typ av verksamhet som kongresshallen byggdes för. Och när Regionen dessutom struntar i en öppen och konkurrensutsatt upphandling, så samverkar inkompetens och nonchalans så att Regionen kanske skyddas från de rättsliga konsekvenserna.

Ingenting kan dock skydda Regionen från konsekvenserna av att ha ingått ett långt och dåligt avtal. Det är nästan man bespetsar sig på vad som skulle hända om NT Management finner att det ekonomiskt mest fördelaktiga vore att lägga allt om röjandet på Kallis i malpåse.

Ingenting kan heller skydda Regionen från de konsekvenser detta får för hur Regionen upplevs i de dubbla rollerna som aktör och övervakare visavi näringslivet och hur detta i sin tur påverkar företagsklimatet.