GOTLÄNNINGEN DEBATT/REPLIK I Gotlands Tidningar den 30/7 ondgör sig Gabriella Hammarskjöld (C) över Miljöpartiets förslag för en ökad livsmedelsförsörjning. Och jo, att gynna ekologiskt är prioriterat, men det är bara en del av alla våra förslag.

Sommaren 2018 har vi värmerekord över hela världen. Vi kommer att ta oss igenom den här värmeböljan och torkan, men jordens medeltemperatur har nu varit över den normala 400 månader i sträck. Samtidigt som den akuta krisen måste hanteras behöver vi därför också se framåt: hur ska villkoren för matproduktionen se ut?

Miljöpartiet vill göra Sverige mindre sårbart och importberoende och samtidigt minska vår miljöpåverkan och stärka svenska lantbrukare.

För att skynda på arbetet för ökad självförsörjning behövs fler åtgärder både i det ekologiska och det konventionella jordbruket. Vi har förslag för matsäkerhet i ett förändrat klimat och för att förändra matkonsumtionen i mer hållbar riktning.

Miljöpartiet vill:

• Införa ett mål om att Sverige till 80 procent ska vara självförsörjande på livsmedel.

• Införa en skatt på importerat kött som kunnat bli billigt genom överanvändning av antibiotika på friska djur.

• Stödja bönder som ställer om till ekologisk produktion, så att alla som vill köpa eko ska kunna köpa svenskt.

• Öka självförsörjningen på svenskproducerat utsäde, proteinfoder – även djuren ska äta svenskt, starkare växtskydd utan skadliga bekämpningsmedel, gödsel och drivmedel – genom stöd till ett fossilfritt jordbruk.

• Öka betet genom att sätta ett mål för arealen naturbetesmarker och öka miljöersättningen för ängs- och betesmarker.

• Införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och i storkök.

• Skolor, äldreboenden och andra delar av offentlig sektor ska ställa minst samma krav som svenska djurskydds- och miljökrav på maten och det ska vara klimatsmart.

• Att en nationell rapport tas fram som räknar på kostnaderna för klimatförändringarna. Frågan är inte vad det kostar att göra något för klimatet utan vad det kostar att låta bli.

• Klimatsäkra våra samhällen och säkra vattentillgången.

Vi vill vara tydliga att omställningen till ett fossilfritt välfärdsland är viktig för lantbruket och krisberedskapen. Samtidigt är det svenska lantbruket avgörande för omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle!

Denna sommar påminner oss om att klimatet inte kan vänta och att klimatförändringarnas konsekvenser redan syns i vår vardag.

Vi ska säkra vår mat även i ett förändrat klimat och Miljöpartiet är berett att prioritera och finansiera dessa förslag!