Debatt Gotlands Folkblad Socialdemokraterna i Sverige är endast en skugga av sitt fornstora jag. Det omtumlande året 1968 sopade Socialdemokraterna banan med övriga partier och tog hem kampen med överväldigande 50,1 procent. Nu 50 år senare är det inte fler än 28,3 procent som tror på Socialdemokraternas förmåga och lockas av partiets visioner och politik. I årets val blev Socialdemokraterna det klart största partiet. Men Alliansen och Sverigedemokraterna, den samlade högern, är med råge större än vänsterpartierna.

Socialdemokraterna har tillsatt en valanalysgrupp med Gabriel Wikström som ledare. Analysen bör bland annat innehållande följande betraktelse.

Notera följande siffertabell de tre senaste valen.

2010

S: 30,7

M: 30,1

SD: 5,7

2014

S: 30,1

M: 23,3

SD: 12,9

2018

S: 28,3

M: 19,8

SD: 17,5

Socialdemokraterna håller sin position 2018, men svajigt. Moderaterna tappar mer än tio procent. Sverigedemokraterna rusar under perioden. I ett västeuropeiskt perspektiv finns inget socialdemokratiskt parti som stått emot högerkrafterna såväl som Socialdemokraterna i Sverige. Det är trösterikt, men brister i självkritik och förnyelse. Den ideologiska skolningen har trängts undan. I dess ställe har förvaltningspolitiken tagit överhand.

Begrunda en kort sammanfattning i ett europeiskt perspektiv.

I Frankrike pulveriserades socialistpartiet som drivit en marknadsliberal politik. Nederländerna samarbetade Socialdemokraterna med högern. Katastrof för S.

I Österrike har samma utveckling skett för Socialdemokraterna. Nu styrs landet av blåbruna partier.

I Italien och Spanien har liknande utveckling skett. Korrumperad administration och viljelös politisk styrning som påhejats av antidemokrater har bidragit till högerkrafternas frammarsch.

Min övertygelse är att socialdemokratiska partier som inte driver en tydlig fördelningspolitik präglad av social rättvisa och jämlikhet är självklart inte ett socialdemokratiskt parti mer än till namnet. Socialdemokraterna i Sverige har under så gott som hela regeringsperioden drivit hårt att det måste bli blocköverskridande överenskommelser. Ovan begrundande kort analys om vad som sker i vår omvärld ger en klar bild vad vi har att förvänta oss med dylikt samarbete.