Krönika Gotlands Folkblad I somras fyllde Gotlands Folkblad, GF, ena delen av Gotlands Tidningar, 90 år. 4 januari fyllde tidningen Norrländska Socialdemokraten, NSD, 100 år.

NSD har centralredaktion i Luleå och är upplagemässigt störst av de drygt tio socialdemokratiska morgontidningarna som finns i Sverige. Likt dem, utom en, erhåller NSD statligt presstöd.

Alla drygt tio S-morgontidningar, utom en, har stora mediekoncerner som ägare. För GF och Gotlands Tidningar är det, liksom för NSD, NTM som har säte i Norrköping.

Bara en socialdemokratisk morgontidning, Piteå-Tidningen, PT, helägd av arbetarrörelsen, lokalt i Piteå.

PT är den enda S-morgontidningen som inte erhåller presstöd. PT har dock ett samarbete, gällande teknik, redigering och tryckning, med NTM.

Ett par S-ledarsidor finns i tidningar som har även en borgerlig ledarsida: Tidningen Ångermanland och GF i Gotlands Tidningar.

Runt 1990 ägdes de då nästan 30 S-morgontidningarna helt, i något fall delvis, av tidningskoncernen A-pressen med S som huvudägare.

Den var då Sveriges näst största tidningsutgivare, efter Bonnier med stora Dagens Nyheter och Expressen.

A-pressens tidningar hade en upplaga på en halv miljon exemplar.

Aftonbladet, likt A-pressen socialdemokratisk på ledarplats, ägdes av LO, men 1996 blev norska Schibsted huvudägare.

S-morgontidningarna nådde vid valet 1991, med en halv miljon exemplar, hushåll med mer än 1,5 miljoner personer. Med Aftonbladet var det drygt en miljon läsare till.

Det var minst lika många läsare av socialdemokratiska morgon- eller kvällstidningar som det var socialdemokratiska väljare i valet 1991, drygt två miljoner.

De borgerliga tidningarnas läsare var tre gånger fler, sex miljoner.

Efter att S-morgontidningarnas ägare A-pressen gått i konkurs 1992 minskade den. Inte så mycket i antal titlar, eftersom ägandet övergick i regionala händer, ibland med en privat aktör jämte arbetarrörelsen i respektive län.

Den lågkonjunktur som inträffade dessa år drabbade S-tidningarna främst ekonomiskt, med färre annonser.

Åren runt 2000 fick S-morgontidningarnas regionala ägare svårt att klara driften. En efter en fick S-morgontidningarna nya huvudägare, ofta den borgerliga konkurrenttidningens.

Några S-morgontidningar lades ned, som Arbetet i Malmö 2000 som var störst av dem då.

Efter hand fick S-tidningarna mer gemensamt med sin konkurrent, som tryckning, lokaler, administration, innehåll och sajt.

Där är vi nu och det gäller NSD, S-ledarsidan GF i Gotlands Tidningar och cirka tio S-morgontidningar till.