Ledare Gotlands Allehanda Ren biogas är luktfri. Men man blandar i doftämnen så det märks om det uppstår en läcka. Tyvärr stinker Regionens biogasaffärer av en alltför hög andel inkompetens.

Att göra av med biogas är inte så svårt. Man köper en bil som går på biogas och sedan kör man. Till och med jag har klarat av det.

Men medan jag får betala för min egen biogas ska jag tydligen också, tillsammans med Gotlands övriga skattebetalare, finansiera biogas för nio miljoner som Region Gotland har köpt men inte kommer att kunna förbruka.

Centern var drivande bakom det ursprungliga biogasavtalet, om den biogas som Regionen senare inte ens efter en omförhandling och förlängning lyckats nyttiggöra. Även om de rödgröna sedan fick åtta år att förvalta detta avtal och biogasstrategin. Men Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) förmådde ändå hitta något positivt i misslyckandet, när hon kommenterade i gårdagens GA:

– Vi är en del av att möjliggöra omställningen till ett förnybart samhälle, sedan är det tråkigt att vi inte kan utnyttja all biogas.

Men är man en del av omställningen om man köper biobränsle som man inte använder?

Underlättar man omställningen, eller bidrar man snarare till att biogas hamnar i vanrykte? Hur ska medborgarna förstå detta faktum, att Regionen inte i tillräcklig utsträckning köpt biogasbilar trots att man redan skrivit ett långtgående avtal om att köpa bränsle till dem? Vad är det som gjort att Region Gotland funnit biogasbilarna så obrukbara, skulle man kunna fråga sig.

Jag antar att Regionen ville visa vägen mot ett hållbarare samhälle med förnyelsebara drivmedel, men hur ska man kunna lita på guiden när Regionen inte ens själv lyckas ta sig fram på den vägen?

Ur den synvinkeln har Region Gotland genom sin valhänta förvaltning gjort biogasen en stor otjänst. Och jag kan inte förstå varför det har behövt bli så. Nackdelarna som jag hittills upplevt efter drygt tre år med biogasbil är få och små. Det tar lite längre tid att tanka och det finns färre ställen att tanka på. Men bara på gas har jag en aktionsradie på kring 50 mil och om jag till nöds behöver nyttja även bilens bensintank så når jag ytterligare sisådär 50 mil. Så även om det kan vara lite lång mellan mackarna så är det verkligen ingen stor olägenhet, speciellt inte med en app för mobiltelefonen som visar var mackarna finns.