Ledare Gotlands Allehanda Redan tidigare var det känt att polisen, i strid med regelverket, använt en krypteringsmetod som inte var godkänd av Försvarsmakten. Sveriges Radio Ekot avslöjade i går att polisen, i samband med backup av ett IT-system, frågade Försvarsmakten om man kunde få använda en icke godkänd kryptering. Svaret blev ett tvärnej som inte kunde missförstås. Några månader sedan använde polisen en egen icke godkänd kryptering för support och underhåll av lönesystem.

Ingrid Helmius, doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, försökte inte dölja sin förvåning när Ekot frågade:

– Jag är helt fascinerad över just det. Att man kan få ett ”nej” och sedan ändå fortsätta att ha idéer om hur de ska göra för att få undan det här nejet. Det är bara att ta Försvarets ”nej” och förstå att man inte kan göra så. Punkt.

Polisen är sparsmakad i sin kommentar. Man vill inte redogöra för detaljer, på grund av att det skulle ”öka riskerna i polisens IT-system och för den information som lagras där”. En omsorg som i sammanhanget ter sig väldigt läglig. Men man hävdar att: ”Känslig information hanteras alltid i IT-system som polisen har kontroll över.”

Vari denna kontroll består är dock oklart.

Även om rikspolischefen Dan Eliasson har samma partibok som statsministern så borde han nu ha förbrukat sin förtroende. Förtroendekapitalet borde egentligen ha varit förbrukat redan efter Eliassons insatser för Migrationsverket och Försäkringskassan. Ändå fick han ansvaret för Polisen just i samband med en svår omorganisation. En organisationsförändring som han lovade gör utan merkostnader. Den drabbade istället verksamheten, som uppvisat allt tydligare brister.

I början av september, efter Ekots första avslöjande av hur rikspolischefen gjort avsteg från säkerhetsskyddsförordningen, sade Stefan Löfven:

– Det gäller att göra en genomlysning för att se vad som skett. Sen får vi dra slutsatser av det.

Har statsministern lyckats dra några slutsatser än?

Regeringen sparkade Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren i januari. Men Löfven valda att smussla med anledningen och informerade inte ens oppositionen. Det blev Dagens Nyheter som fick avslöja anledningen ett halvår senare.