Debatt Gotlands Folkblad En teori som förklarar partiers och väljares beteende är Anthony Downs medianväljarteori, lanserad 1957. Downs menade att partier bör lägga sig nära varandra för att vinna många av de väljare som finns mellan partierna.

Men Downs teori bygger på förenklingar. En är att det bara finns en dimension som väljarna är inordnade efter: vänsterhögerskalan. I verkligheten finns flera dimensioner, även om skalan vänsterhöger är viktigast.

En annan förenkling är att väljarna är fördelade efter vänsterhögerskalan så att de flesta finns i mitten. I verkligheten kan dock väljarna ofta vara fördelade som vägmärket för varning för ojämn väg: i två högar, en i mitten av vänsterhalvan och en i mitten av högerhalvan. För partierna, om de är två, gäller det i så fall att placera sig vid var sin topp av högarna.

På 90-talet och 00-talet var en variant av Downs teori populär: triangulering. Den gick ut på att ett parti intog en ny ståndpunkt mellan motståndarens ståndpunkt och sin ursprungliga ståndpunkt.

Det var det stora partiet till vänster i system som hade majoritetsval i enmansvalkretsar som gjorde så, Demokraterna i USA och (New) Labour i Storbritannien.

Problemet med Downs teori och triangulering, för att vinna mittenväljare, är att det gör partiets kantväljare besvikna. För Demokraterna och New Labour ligger de till vänster och hör främst till arbetarklassen.

En studie på 80-talet gjordes av Stan Greenberg av Macomb County norr om bilindustristaden Detroit i USA. Studien gav begreppet Reagandemokrat. Det var en väljare som varit demokrat men i missnöje med partiets politik på 80-talet röstade republikanskt, särskilt i presidentvalen.

I Macomb County i presidentvalet 1960 hade 63 procent röstat för den till vänster liggande kandidaten demokraten John F Kennedy. Men i presidentvalet 1984 hade 66 procent röstat på högerkandidaten republikanen Ronald Reagan. Särskilt manliga vita väljare i arbetarklassen bytte parti.

I valen 2008 och 2012, som demokraten Barack Obama vann totalt och i Macomb County, verkade läget vara tillbaka till 60-talet med majoritet för demokraten. Men i presidentvalet 2016 vann republikanen Donald Trump i Macomb County, med 54 procent, mot 42 procent för demokraten Hillary Clinton.

I Sverige gäller det för Socialdemokraterna att se upp så att inte Sverigedemokraterna, SD, erövrar små orter runt om i landet, som bruksorter. I valet 2014 hade SD framgångar i dem.

Motsvarigheten till Reagandemokrater kan bli Åkessonsossar: väljare som röstat på S men gått till SD.