Krönika Gotlands Folkblad I veckan som gått har inte mycket annat än siffror fått utrymme. Regionstyrelsen har haft budgetberedning där vi under långa dagar suttit och djupdykt i de siffror som blir till all den verksamhet som utförs i Region Gotlands regi.

På onsdag kommer arbetet fortsätta och just nu pågår mycket arbete med att lägga en budget som tar fasta på den utveckling som behövs i form av ökande behov inom skola, vård och omsorg. Gotland har en bekymmersam demografisk utmaning som kommer kräva nya arbetssätt, mer resurser och en konstruktiv diskussion.

Men budgeten behöver också lägga grunden för hur vi kan arbeta för att öka tillväxten. Med fler i arbete, fler och växande företag och ökande kunskapsinnehåll ökas Gotlands möjligheter att kunna finansiera framtidens välfärd.

SKL och riksrevisionen, som båda analyserat behoven inom landstingsverksamheten och den kommunala verksamheten, konstaterar att det kommer behövas stora resurser framöver för att kunna bibehålla ambitionsnivån. SKL menar i sin senaste rapport att mellan 30 och 50 miljarder kronor behöver skjutas till fram till 2021. Det är stora summor.

När den Socialdemokratiskt ledda regeringen sköt till 10 miljarder kronor förra året var det en mycket välkommen höjning. Finansminister Magdalena Andersson lovade under förra året att Socialdemokraterna under kommande mandatperiod kommer skjuta till minst 20 miljarder om man får behålla regeringsmakten. Det är bra, men det kommer behövas mer.

Att lägga en budget är en balans mellan att säkerställa marginaler för oförutsedda händelser och säkerställa att verksamheterna har tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag. För varenda krona som läggs i Region Gotlands budget kommer medborgarna till del. När vi lämnar våra barn på förskolan och i skolan, när vi drabbas av allvarliga sjukdomar, när vägarna ska läggas om, när hamnarna ska rustas upp och när våra föräldrar behöver omvårdnad. Välfärden ska finnas där när vi behöver den. Då måste vi också säkerställa att de resurser som behövs finns där.

Ska Sverige klara framtidens välfärdsutmaningar kommer det krävas mer resurser, inte mindre. Det går inte att klara ens bibehållna välfärdsambitioner med sänkta skatter. Inför valet i höst är skillnaden mellan Socialdemokraterna och högeralliansen tydlig.

Socialdemokraterna går till val på att när det går bra för Sverige, då ska det komma vanligt folk till del. Högeralliansens besked är ytterligare skattesänkningar till de som redan tjänar mest.

Så byggs inte ett Sverige som håller ihop.