GOTLÄNNINGEN SVAR DIREKT Svar till Henrik Johansson.

”Regeringen inför flygskatt istället för att jobba för mer förnyelsebara bränslen”, skrev jag förra veckan. Ja, kanske var det slarvigt av mig att förenkla det så.

För helt riktigt avsätter regeringen, efter kraftiga påtryckningar, medel för forskning och utveckling. Men tyvärr finns ju inte någon tydlig koppling mellan flygskatten som införs 1 april i år och en utredning som ska vara klar 1 mars 2019. Intäkterna från flygskatten beräknas till cirka 1,8 miljarder kronor. Om flygbolagen köpte biobränsle för de pengarna då skulle vi se verkligt resultat för miljön.

Henrik Johansson gillar inte heller min formulering om att regeringen stoppat den tredje elkabeln. Visst, det är riktigt att regeringens myndighet Svenska Kraftnät tog beslutet.

Och efter det är vi många, över partigränserna, som lobbat för att regeringen ska ta tag i frågan och få till en förändring men de har aktivt avstått från möjligheterna att styra Svenska Kraftnät i det här fallet. Svenska Kraftnät är en myndighet som lyder under regering och om regeringen haft viljan att förändra och fullfölja tidigare inriktningsbeslut hade de kunnat skriva in det i det regleringsbrevet som styr Svenska Kraftnäts verksamhet.

Ett annat alternativ för regeringen var att ta med det i budgeten. Regeringen har alltså missat två chanser att åstadkomma en elkabel till Gotland, då blir det också regeringen som stoppat kabeln enligt min uppfattning.

Från Centerpartiets sida fanns satsningen på elkabeln med i vår budget. Så om viljan funnits från regeringen hade de kunnat ändra beslutet och inte stoppat den tredje elkabeln.