Ledare Gotlands Allehanda Nu har det hänt: Regeringen har tappat tålamodet med jämställdheten i bolagsstyrelserna och kommer att lägga fram ett lagförslag som i ett första steg tvingar omkring 280 börsbolag och 50 statliga bolag att kvotera in kvinnor i styrelserna.

Lagen föreslås träda i kraft redan nästa år men böter kommer inte att dömas ut förrän år 2019. Bötesbeloppen föreslås bli rejält tilltagna, mellan 250 000 och fem miljoner kronor.

Det återstår att se om regeringen kommer att vinna tillräckligt stöd i kammaren för en kvotering. Än så länge är det bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är med på noterna. Allianspartierna gillar inte kvotering och Sverigedemokraterna kallar förslaget för socialism, så i nuläget är det tveksamt om det kommer att bli något av med lagförslaget.

Näringsminister Mikael Damberg (S) är dock optimistisk, eftersom det enligt honom nu är upp till bevis för de partier och politiker som kallar sig feministiska att visa om de verkligen bryr sig om jämställdhet mellan könen. Så alla som röstar nej till regeringen lagförslag riskerar därmed, med Dambergs logik, att diskvalificera sig själva från jämställdhetsdebatten.

Det återstår att se hur många riksdagsledamöter näringsministern lyckas skrämma över till regeringens sida. Men om förslaget går igenom är det en rejäl bonus för regeringen. Blir det ingen ny lag så har man ändå lyckats skrämma upp ”gubbarna” i styrelserummen genom en skarp signalpolitik.

Klarar sig näringslivet undan klåfingriga regleringar av detta slag så kommer man förmodligen självmant att se till att andelen kvinnor i styrelserna snabbt ökar till 40 procent, vilket tydligen är definitionen på en jämställd styrelse. För närvarande är andelen kvinnor i styrelserummen 32 procent. En fjärdedel av börsbolagens styrelser är per definition jämställda.

Med tanke på att regeringen borde vilja sända en så tydlig signal som möjligt till näringslivets valberedningar och aktieägare så är det märkligt att regeringen aviserar sina avsikter på en fredag eftermiddag då de flesta börjat tänka på helgen.

En ökad representation av kvinnor i bolagsstyrelser är välkommen, men en bolagsstyrelses sammansättning måste ändå uteslutande vara en fråga för bolaget och dess ägare. Vad regeringen nu förbereder är ett grundskott mot äganderätten. Tillåter man staten att styra och ställa med privat egendom beträds ett sluttande plan. Vem vet vad nästa krav på representation innebär?

Kvotering ger inte nödvändigtvis mer jämställdhet. Styrelser är viktiga symboler men hur är det på andra ledande befattningar som vd? Kvotering cementerar en indelning i man och kvinna som också degraderar kompetens och erfarenhet.

En mer jämn könsfördelning är inget negativt i sig, tvärtom. Men att tvinga på företagen och aktieägarna regler för styrelserepresentationen är att gå för långt i denna strävan.