GOTLÄNNINGEN C-DEBATT Det är snart två månader sedan nya fullmäktige och regionstyrelsen tillträdde. För mig har det blivit omtumlande att hinna avsluta ordinarie jobbet. Ett jobb jag älskar och som lärt mig så mycket.

I Sverige finns cirka 1,1 miljoner företag. Av dem har en promille mer än 250 anställda! En promille, men det är ofta de företagen som är i tankarna när lagar och regler skapas.

Det finns över en miljon företag i Sverige med mindre än 10 anställda! Företag som inte har en speciell ekonomiavdelning för att hålla reda på löneavtal, arbetsgivaransvar. Småföretagen har inte heller avdelningar som kan hålla reda på alla nödvändiga tillstånd, datum för anmälan och så vidare.

Det är för deras skull varje myndighet måste tänka på regelförenklingar. Centerpartiet och Alliansen kommer att arbeta med att förbättra företagsklimatet på Gotland. Utmaningsrätten är en del för att förverkliga ett bra företagsklimat. Det innebär att om till exempel ett företag ser en möjlighet att kunna bedriva någon av regionens verksamheter kan de utmana den. Utmaningen innebär att en prövning görs om en upphandling ska genomföras.

Med utmaningsrätt prövas verksamheter som bedrivs av regionen, både kostnads- som kvalitetsmässigt. Jag ser det som en del i att öka mångfalden både i utbud och som arbetsgivare. Som exempel ser jag att om det finns en lokal entreprenör med verksamhet som även utförs av regionen kan de begära utmaning.

Det kan vara en restaurang, städfirma, fastighetsskötsel som med även regionens verksamhet som underlag kan möjliggöra verksamhet året runt. Efter en utmaning prövar regionen först om det är tillåtet att upphandla verksamheten. Det är också upp till oss att bedöma om det är lämpligt att den aktuella verksamheten utmanas. Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra på samma villkor. Mycket troligt ska det ut till offentlig upphandling.

Att det finns fler utförare av samma tjänster som regionen utför tycker jag är bra. Valfrihet och självbestämmande är viktiga för mig. Att jag som patient, förälder, elev eller omsorgstagare kan välja det alternativ som ger den kvalitet som är viktig för mig. Det kan vara närhet, personaltäthet, kontinuitet, resultat eller vad som ligger nära dina värderingar. Debattörer från de lokala röd-grön-rosa vill inskränka denna valfrihet. De blandar friskt äpplen och päron till en konstig kompott. Om det är för att förvirra eller bara är okunskap som de blandar utmaningsrätt med vårdval och friskolor är oklart.

Det fria skolvalet och friskolereformen infördes på 90-talet och har bidragit till utvecklad skola på hela Gotland. Privata och föräldradrivna förskolor runt om på Gotland bidrar tack vare det till att upprätthålla servicen för gotlänningar.

För att starta skola bedömer Skolinspektionen utföraren utifrån skollagen för att säkra att alla barn och elever får en likvärdig utbildning, oavsett vilken skola man går på. Skolinspektionen gör dessutom en etableringskontroll så att det finns skolledning och lärare på plats, att det finns tillgång till elevhälsa och skolbibliotek.

Att utbildningen håller god kvalitet så att eleverna ges förutsättningar att nå målen för utbildningen är viktigast för mig oavsett om det är en privat utförare eller verksamheten drivs av regionen.