Ledare Gotlands Allehanda Bredband och nya IT-lösningar ger utökade möjligheter till lärande. Men hur används dessa möjligheter? Om bredbandet kanaliserar mest skräp så gör det lika lite nytta som bibliotek som används som värmestugor där ingen läser.

Strax före jul berättade Lunds Universitet om en ny studie av effekterna av bredbandsutbyggnaden. Den visar att i de hushåll som via optisk fiberkabel fått en snabb bredbandsuppkoppling de tidigare saknat, där sjunker betygen bland dem som går i gymnasiet. Bättre bredband ger sämre betyg. En av forskarna bakom studien, Erik Grenestam, konstaterade att:

– Effekten tycks vara störst för pojkar och elever med lågutbildade föräldrar.

– Även om bredband kan vara positivt för lärande på flera sätt så visar vår studie att föräldrar kan ha rätt i att oroa sig för att tiden på nätet konkurrerar med skolarbetet.

Det är heller inte självklart att digitala hjälpmedel i skolan nödvändigtvis är av godo. Det finns exempelvis ingen forskning som tyder på att en läsplatta till varje elev skulle påverka lärandet positivt. När den ”gamla” katederundervisningen skuffats undan och lärandet i högre grad blir elevens eget digitala ansvar så är naturligtvis risken stor att tiden inte används väl. Och de elever som har stört svårigheter i lärandeprocessen är också ofta de som har svårast att koncentrera sig på rätt saker.

Borde inte skolan istället bidra till att minska den tid som elever tillbringar framför elektroniska skärmar av olika slag? Borde inte skolan fortsatt låta sina elever i första hand skriva för hand, eftersom vi vet att den processen bidrar till lärandet?

IT rymmer oerhörda möjligheter men för också med sig problem. Många hoppades att Internet skulle göra information och kunskaper tillgängliga för alla och skapa en skön ny värld som inte hade plats för fördomar och vidskepelser. Och även om delar av denna dröm förverkligats så har Internet också blivit kanalen för näthat, insulär sekterism och pornografi. För att ta några exempel.

Verktyg kan användas väl eller illa. Var och en av oss, och framför allt föräldrar, har anledning att fundera över hur bredbandsanvändning kan ledas in på en smalare väg. Och skolorna bör prioritera lärandet före teknologin.