Svardirekt Gotlands Folkblad Jag är tacksam för ditt svar Eva Nypelius (C). Det klargjorde väldigt mycket.

Du försöker få det till att det är vi Socialdemokrater som använder reavinster till att finansiera kommunal verksamhet. Så är det inte. Reavinster är en väldigt liten del av ekonomin utan skatteintäkter är huvuddelen. Reavinster brukar vara det som avgör så att budgeten alltid hamnar på plus. Jag ögnade tillbaka på tre av dina år 2008-2010 och fann följande siffror.

2008 så föreslog du en budget med 15 miljoner kronor (mnkr) plus. Reavinsterna budgeterades till 28 mnkr.

2009 så var budgeten på 12 mnkr plus och reavinsterna ökade du på från 10 till 35 mnkr för att få ihop budgeten. 2010 så var det en väldigt svag budget med 1 mnkr och där var reavinsterna 15 mnkr. Utan reavinster så hade ingen av dessa års budgetar varit på plus. Det är något annat än att finansiera kommunal verksamhet med reavinster.

Så ditt försök att peka på 2015, ett år då jag inte var ansvarig faller platt. Faktum är att reavinster alltid varit en liten del av finansieringen av den kommunala verksamheten och kommer så att förbli. Regionen har fortsatt gott om mark på Visborg och denna mark kommer att ge gott om reavinster framöver som kommer att var en del av finansieringen av kommunal verksamhet. Regionen säljer inte marken för att få ihop ekonomin utan för att bygga bostäder som ger skatteintäkter. Så jag tycker det är dags att sluta ditt tjat om att majoritetens budget bygger på reavinster .

I övrigt så är vi överens om att vi behöver ha en buffert på minst 100 mnkr och att nämndernas verksamhet måste gå ihop och planera för egen buffert.