LEDARE GOTLÄNNINGEN I dag är näst sista sammanträdet med regionfullmäktige innan valet.

I dag är också enda gången på året då allmänheten är välkommen att äntra talarstolen. Det brukar ingen göra. Vilket jag har full förståelse för. Frågor har också kunnat mejlas i förväg, för den som inte har lust eller tid att delta personligen vid sammanträdet. Det brukar inte heller någon göra vilket är lite mer förvånande. Kanske kommer det nån fråga i år?

Ambitionen till dialog och att skapa en mötesplats mellan politikerna och allmänheten är god. Men just denna form känns daterad och lite bjuden med armbågen.

Varför inte ta efter Destination Gotlands utmärkta modell med öppet forum åtminstone en gång om året eller allra minst under valår.

Nästa möte, den 18 juni, ska både delårsrapporten och budget behandlas. Det kommer sannolikt att bli en liten allmänpolitisk valdebatt om hur man tycker att den senaste tiden skötts och lite valdebatt om vad man själv, och andra, vill göra framåt.

På riksplanet spekuleras det väldigt mycket kring olika regeringsalternativ. Alla partiledare får frågor om vem de vill, eller inte vill, samarbeta med efter valet. Alla partiledare frågor om minsta antydan de gör åt det ena eller andra hållet.

Alla utom Jimmie Åkesson (SD).

Eller har jag helt missat alla frågor om partiet står fast vid in ”give´m hell-linje” som manifesterades under Åkessons sjukskrivning, men var tydligt förankrad hos honom.

Mattias Karlsson som ersatte Åkesson ville gå ut med att SD kommer att sänka varje regering som inte lyssnar på SD. När han ville förankra det hos partiledaren fick han klartecken och det numera klassiska: ”Give´m hell”.

Står partiet fast vid detta? De har velat åt alla håll man kan vela åt för att visa att de kan tänka sig samarbeta med både S och M. Men ligger hotet kvar? Varför ställs inga frågor kring deras utpressningspolitik?

Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet på riksplanet inte är varandras förstaval som bästa vänner står klart för de allra flesta. Om det är lite oklart ifall Miljöpartiet kommer att kunna hålla sig kvar i riksdagen, ter det sig som mer givet att de inte kommer att klara sig kvar i regeringen.

Ens om Socialdemokraterna bildar ny regering.

På det lokala planet kommer Socialdemokraterna sannolikt att hålla sig fast vid sina samarbetspartners, MP och V, med allt vad de har. Vem ska annars sköta det tunga vardagliga politiska arbetet om de mot förmodan skulle få förnyat förtroende?

Av de sju nämnder som styr regionens basverksamhet leds två (2) av socialdemokrater. Vård, skola och omsorg brukade vara Socialdemokraternas mantra, men när det gäller att ta ansvar för hur dessa verksamheter bedrivs i praktiken, lämnar man gärna över det till samarbetspartnern.

Men i höst kommer förhoppningsvis ansvaret för detta att ligga på andra partier än S, MP och V.