Krönika Gotlands Folkblad Socialdemokraterna har fastställt sin valstrategi. Bättre välfärd, lag och ordning och snabbare integration är de viktigaste budskapen. Inte så konstigt för det är dessa områden som många av väljarna ser orostecken och besvikelse samtidigt som de är en grogrund för missnöje och populism.

Välfärden är hårt ansatt runt om i landet där kommuner och landsting kämpar med ekonomin för att leverera välfärd till alla medborgare oavsett vart de bor i landet. Lag och ordning är naturligt för vi har serverats länge i media om oroande händelser där kriminella element och gängkrig har tagit för sig och detta skapar oro bland medborgare.

Integrationen är en stor utmaning för Sverige och det krävs mer insatser för att kunna hantera de flyktingar som får stanna kvar.

Klarar vi inte detta så breder främlingsfientligheten ut sig, och vi vill inte göda de mörka krafter som finns. Dessa tre områden är områden som skapat oro hos medborgarna så jag ser det som naturligt att dessa tre områden får Socialdemokratins fokus. Både Moderaterna och Centern har gjort i stort sett samma prioriteringar. Jag känner mig trygg med att valstrategerna inom Socialdemokratin gjort rätt analys inför valet 2018 även om Socialdemokratiska ”proffstyckare” ogillar budskapet, främst om lag och ordning.

Valstrategierna är också en tydlig signal att S, M och C inte vill ge Sverigedemokraterna ensamrätt i dessa frågor. Men givetvis så är Socialdemokraterna och Moderaterna huvudmotståndare. Dessa två partier är de som är regeringsbärare i vardera block.

Populismen sprider sig i världen. Väljarna runt om i världen är idag ganska trötta på sina politiker och partierna. De som säljer enkla begripliga budskap och gärna skuldbelägger vissa grupper i en komplicerad värld vinner framgång. Inte de som försöker beskriva hur komplext politiken är. Det finns inga enkla lösningar på komplexa problem. Emmanuel Macron i Frankrike är väl ett tydligt exempel på vad som kan hända när etablerade partier inte ser vad som händer och brister i förnyelse.

Donald J. Trump i USA är ett annat exempel där missnöjet med Republikaner och Demokrater bar fram en presidentkandidat som talade illa om partiväsendet och Washington. ”Drain the svamp” var hans budskap och det gick hem. Kan dock inte bortse ifrån att Demokraterna valde en synnerligen illa omtyckt presidentkandidat. Med en annan hade inte Trump vunnit valet.

I forna kommuniststater som Polen, Rumänien och Ungern så har främlingsfientliga partier vunnit framgångar på enkla lösningar. Det blir allt vanligare att väljarna vänder demokratiska partier ryggen och vi får se upp så att det inte sker här också.