Svar direkt Gotlands Folkblad Jag förstår att Björn Dahlström har fullt upp med sina djur, speciellt en sommar som denna. Men varför lägger han då tid på att skriva ihop en motion till fullmäktige om något som redan är beslutat?

Visst, jag förstår Björns oro, och jag håller i sak med honom om att även vi här på Gotland behöver ta oss en funderare på hur räddningstjänstens organisation ska vara.

Men om Björn Dahlström och Fredrik Gradelius, som undertecknat motionen, hade följt gängse regler hade de skrivit en interpellation där de frågar vad som händer med beslutet och hur arbetet med nyrekrytering och kombitjänster går. Då hade de fått utförligt svar och därefter kunnat debattera och belysa frågan ordentligt.

Men den interpellationen hade troligen inte hunnit bli besvarad innan valet, och därmed skulle den rent valtaktiskt inte spela någon roll. Då skriver man istället en motion för att få väljarna att tro att med deras politik blir räddningstjänsten bättre. Trots att de inte vill ge mer pengar till räddningstjänsten och trots att de anser att det redan är för många anställda inom regionen. Det är att vilseleda väljarna och det behöver någon påvisa för väljarna.

Jag tycker att deras funderingar är riktiga. Efter sommarens extremväder behöver vi tänka till. Hur ska vi få till en organisation på räddningstjänsten som är hållbar, effektiv och som kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt över hela ön? Hur kan vi se till att deltidsbrandkårerna och brandvärnen blir kvar? För precis som Björn skriver i sitt svar här bredvid är det viktigt med både lokalkännedom och närhet.

Men de frågorna löses inte genom att vilseleda väljarna, utan genom ett grundläggande hårt politiskt arbete, där man först genomlyser den nuvarande organisationen för att identifiera vad som behövs förbättras.