Nationella proven har läkt ut igen. Natten till torsdagen 14 mars uppdagades det att en del av provet i svenska för årskurs nio hade börjat spridas på sociala medier. Det här problemet har varit återkommande i många år och börjar nästan bli ett lika säkert vårtecken som skolornas prov. Trots nya säkerhetsrutiner fortsätter läckorna år efter år.

Den här gången var läckan så pass begränsad att skolverket väljer att fortgå med provskrivandet. Att de väljer att inte ta det säkra före det osäkra och inte stoppar provet kan man förstå. Att producera proven kostar 140 miljoner kronor per år och att göra om ett provmoment kostar flera miljoner.

Skolverkets lösning är att digitalisera provet. Eftersom skolorna saknar utrustning eller internetuppkoppling som kan hantera att en stor grupp elever skriver proven samtidigt har man satt tidsplanen till att år 2020 ska proven vara helt digitaliserade.

En fråga som bör ställas är dock om skolorna själva bör ansvara för den digitala provmiljön. Det skulle innebära stora investeringar i teknik som ofta behövs uppdateras men som sällan används. Nationella prov är inte det enda prov som svenska myndigheter anordnar.

Trafikverkets förarprov är redan nu digitaliserat och nu efterfrågar också Universitets- och högskolerådet att högskoleprovet ska digitaliseras för att stävja fuskandet. Naturvårdsverket arbetar också för att teoriprovet för jägarexamen ska digitaliseras. Givet hur mycket av statens provverksamhet som nu fått målsättningen att genomföras digitalt är det konstigt att samordning inte verkar diskuteras.