Ledare Gotlands Allehanda Häromveckan skrev jag om terrorister som skadats när de krigat för IS. Om hur de återvände till Sverige, fick vård för sina skador och sedan reste tillbaka till sin mordiska gärning. Jag var upprörd över att de kunnat göra detta. Över att de inte kunde lagföras och hindras från att orsaka mer elände. Men jag var inte upprörd över att de fick vård. Vård ska även dömda mördare få och jag höll med Thomas Lindén, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, när han till Expressen sade:

– Vi värderar inte människor. Vi ger vård efter medicinskt behov utan att ta reda på vad det är för människa eller vad hon har gjort. Det är kärnan i läkaretiken. Det hindrar ju inte att andra instanser i samhället vidtar åtgärder mot de här personerna, men när det gäller vård gör vi ingen värdering av människan.

Men finns det andra förbrytelser, värre än att mörda för IS, som kan motivera att man håller inne vård? Kan det drabba den som vårdgivande personal upplever har varit på något sätt illojal mot den svenska vårdapparaten? Jag vill inte tro det. Men det är åtminstone så Caroline Strömberg upplevt situationen, när hon försökt få eftervård efter den smärtoperation hon gjorde i Storbritannien, vilket hon berättade om i P4 Gotland i går.

– Vid varje möte jag har haft med dem... De har bara kastat ur sig hat mot patienter som åker utomlands och vad de tycker om det och att det är så dåligt.

Eftervården har det inte blivit mycket med. Hon har skickats runt utan att någon har velat ta ansvar för den vård hon nu behöver.

– Alla säger att jag inte är deras patient. De vet inte vem som ska ha hand om mig och skickar mig bara vidare hela tiden.

Varje svensk har rätt att söka även planerad vård utomlands, i andra EU/EES länder och i Schweiz. Man kan ansöka om förhandstillstånd eller förhandsbesked hos Försäkringskassan, men för den riskvillige går det också att ansöka om ersättning för vården i efterskott.

Det är naturligtvis helt förkastligt om svensk vårdpersonal sedan överprövar Försäkringskassan och särbehandlar eller kanske till och med bestraffar dem som sökt vård utomland, i någon missriktad önskan att värna den egna verksamheten.

Enligt chefsläkare Gunnar Ramstedt ska det inträffade utredas. Jag utgår i från att det får tydliga konsekvenser, om det uppdagas att läkaretikens kärna är ihålig.