Krönika Gotlands Folkblad Populismen sprider sig och alltfler köper lättsålda budskap, se bara på vad som händer kring Donald Trumps anhängare. Det bereder marken för tydliga ledare med tvivelaktiga agendor. När de väl kommer till makten så kan det ske väldigt snabbt.

Nazismen som upplevdes som harmlöst i Tyskland på 1920-talet blev snabbt en terrorregim av den värsta sorten världen skådat, när väljarna gav dom makten. Det som redan skett och sker i omvärlden gör sitt tydliga intåg även i svensk politik.

Sverigedemokraterna, SD, försöker legitimera sin politik med en film, som riktar sig till Socialdemokratiska väljare, om värderingar som fanns för 100 år sedan och som inte varit en del av svensk politik på snart 100 år. Man kan jämföra med de islamiska terrorregimer som har värderingar om kvinnor som fanns i Sverige på 1800-talet.

Det som skett är att allt fler insett människors lika värden och det är en demokratisk utveckling som SD ledningen tydligen ogillar. Man kan få mycket negativ politik som man inte tänkt sig när man köper SD:s enkla lösningar på svåra samhällsutmaningar, men är man förbannad så är man.

Nu är det inte bara SD som är populistiska utan Vänsterpartiet blir alltmer populistiska för att de ser sin chans att ta besvikna vänsterväljare från Socialdemokraterna.

Jag är inte förvånad för Vänsterpartiet har alltid svikit när det handlat om svåra beslut. De som drabbas hårdast av populismen är Socialdemokratin i Europa. Där har Socialdemokratin gått kraftigt tillbaka.

Det kan ske även här för populistvågen är stark just nu och alla partier levererar många vallöften som inte kommer kunna genomföras. Jag tror inte att alla vallöften som nu lanseras har så stor betydelse. Det ger mer ett desperat intryck. Vilken regeringskonstellation som kan framstå som tydligast i att kunna regera och lösa de stora utmaningarna som väljarna i Sverige uppfattar som avgörande, vinner valet.

Socialdemokraterna är enligt min uppfattning den bästa garanten som bäst motverkar populism och tar ansvar.

Jag har varit aktiv i valrörelser sedan 1979 och de var längre förr. Startade i början av augusti och höll på in till tredje söndagen i september. Det var lätt att krokna sista veckan och som är den mest viktiga. Nu blir det fyra veckor på sin höjd och det blir viktigt att hålla distansen ut.

Jag skall bidra, men i år så blir det i Stockholm jag kommer att gör min insats. Vad det blir för arbetsuppgifter återstår att se när det Socialdemokratiska partiet i Stockholm kallar. Årets valsedlar lämnar jag dock på Gotland med stor tillförsikt om fortsatt Socialdemokratiskt majoritetsstyre på Gotland.