LEDARE GOTLÄNNINGEN I dag ska politikerna i fullmäktige besluta om sina egna arvoden.

Hade det istället varit en folkomröstning som låg till grund för beslutet finns risken att arvodena skulle sänkas istället för att höjas, eventuellt helt dras in. För det går ju att rösta i en fråga utan att läsa på en bokstav i det underlag som finns för beslutet.

Precis samma som att man kan ha en tvärsäker uppfattning om en artikel man inte läst.

Avoden och politiker är två ord som är belastade. Till viss del är vi i medierna som vanligt medansvariga till denna bild.

Genom att bara konstatera att ”politikerna föreslår att arvodena höjs” skapas utrymme för fria gissningar. Berättar man vad konkret det betyder och vilka nivåer arvodena ligger på och vilket arbete det krävs av en fritidspolitiker blir bilden mer nyanserad.

Regionen har beslutat att arvodena för öns förtroendevalda ska utgå från januari månads arvoden för riksdagsledamöterna med tre års eftersläpning. I år motsvarar det 732 000 kronor.

Våra förtroendevalda är som bekant långt fler än de 71 ledamöter som sitter i regionfullmäktige. Alla nämnder och styrelser är också tillsatta med förtroendevalda politiker.

För deras arbete ersätts de för förlorad arbetsinkomst och eventuell reseersättning. Men de allra flesta är inte politker på heltid, de har vanliga jobb, de politiska uppdragen sköts till största delen på ledig tid.

Ingen blir politiker för att bli rik. Om nån skulle ha den ambitionen skulle hen ganska snabbt upptäcka att det var en felsatsning.

Det politiska arbetet är till allra största delen ideellt. Många timmar läggs på möten, läsa handlingar, skriva motioner och debattinlägg. Svara på frågor från väljare och medier.

I övrigt är det många motioner och interpellationer som ska behandlas vid dagens regionfullmäktige.

Ser fram emot när socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S) ska svara på Jesper Skalberg Karlssons (M) fråga om fördyringen av ädreboendet Pjäsen efter att regionen valde att ta över driften utan upphandling.

Här står ord mot ord mellan fråga och svar och båda kan inte vara rätt. Eller så svarar Håkan Ericsson på andra frågor som inte ställts?