Gotlands Allehanda Under den senaste veckan har Sverige lamslagits av snöoväder. Tåg och flyg har ställts in. Allmänheten har varnats för att inte ge sig ut på vägarna. Men temperaturen kommer att stiga igen, och tids nog blir det trots allt vår.

Men väder och vind är inte det enda som kan lamslå ett samhälle. Under de senaste åren har rapporterna om brister i samhällets grundläggande försvarsfunktioner duggat tätt. Också regeringen talar sig varm för ökade försvarsanslag och fler poliser. Men det är stor skillnad på retorik och praktik.

Statsminister Stefan Löfvens besked under försvarskonferensen i Sälen att en myndighet för psykologiskt försvar ska inrättas är ett tecken i tiden. Myndigheten ska arbeta för IT-säkerhet och motverka bland annat dataintrång och desinformationskampanjer. Detta är ett lovvärt initiativ. Men trygghetsskapande åtgärder måste skapa just trygghet – inte främst nya myndigheter.

Tyvärr verkar Socialdemokraternas entusiasm för trygghet och säkerhet bestå av mer retorik än praktisk politik.

Exempelvis fortgår den sedan tidigare påbörjade reformen av polisorganisationen, trots omfattande protester från yrkeskåren. Under förra året lämnade mer än 800 poliser yrket. Inte ens pensionsavgångarna vägs upp av nyrekryteringar. Samtidigt lovar regeringen fler poliser. Hur dessa ska rekryteras förblir fortfarande oklart. Detta är särskilt illa i ett läge då otryggheten och kriminaliteten ökar.

Till slut tog regeringen åtminstone sitt förnuft till fånga och avskedade den hårt kritiserade rikspolischefen Dan Eliasson. Förhoppningsvis kan den nya polischefen Anders Thornberg vända utvecklingen. Likt en ohanterlig snöhög skyfflades dock den tidigare polischefen vidare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det säger något om genuiniteten i Socialdemokraternas engagemang för säkerhet, trygghet och ett starkt totalförsvar.

Även Försvarsmakten är drabbad av kylig stämning. Försvarsanslagen har förvisso höjts i den senaste budgeten, men de ökade resurserna är små. Försvarsmaterielutredningens färska utredning slår fast att försvaret behöver 168 miljarder till 2021. De nuvarande 53 miljarderna räcker inte ens för att bevara den nuvarande materielstandarden. Socialdemokraterna kan skylla hur mycket de vill på de tidigare alliansregeringarnas brutala nedbantning av försvaret, agerandet förtjänar kritik, men det var blott en fortsättning på Göran Perssons politik och nuvarande regeringens egna satsningar räcker föga för ett parti som vill profilera sig som försvarsvänligt. Ett bevis i mängden är att Försvaret enligt TT nu kommer att begära 10 miljarder kronor extra för åren 2019-2021.

Att Socialdemokraterna och Moderaterna tävlar i säkerhet och trygghet är bra. Politiken ska fokusera på viktiga frågor. Men samhället blir inte tryggare av fler myndigheter, kampanjretorik och slogans med nyckelord man tror att medborgarna uppskattar. Verkligheten avslöjar till slut alltid tomma vallöften som inte uppfylls.