Ledare Gotlands Folkblad Under gårdagens Regionfullmäktige möte togs frågan om det särskilda boendet Pjäsen upp igen. Det var Jesper Skalberg Karlsson (M) som i en interpellation ställt frågor till socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S). Skalberg Karlssons frågor hade en tydlig ideologisk vinkel och antydde att det kommunalt drivna Pjäsen i dag har både bristande kvallitet och dålig ekonomi.

Det är tydligt att riksdagsledamot Skalberg Karlsson inte är så väl insatt i de frågor som rör regionen och dess verksamhet. För kvaliteten på verksamheten är bra, även om det som i alla verksamheter finns förbättringspotential. Dessutom har verksamheten på Pjäsen gått med vinst de senaste två åren. Allt väl så lång.

Men frågan om hur verksamheten står sig jämfört med 2012 dök också upp, och det är en fråga som är svår att ge besked om. Socialnämndens ordförande Håkan Ericsson gjorde jämförelsen med vad en ny Volvo kostade 2012 och menade att det inte går att jämföra den kostnaden med en ny Volvo av dagens modell. Både verksamheten på Pjäsen och Volvos bilar har utvecklats och Volvos billigaste modell 2012, S40, finns inte ens kvar i dagens nybilsutbud. Ingen biltillverkare skulle ens fundera på att i dag tillverka en bilmodell med 2012 år standard till samma målgrupp som man vände sig till 2012.

På liknade sätt har verksamheten på Pjäsen utvecklats. Löner, arbetssätt och vårdtagare har förändrats eller bytts ut, och ingen vill nog bo på ett särskilt boende som drivs utifrån 2012 års rutiner eller arbetssätt. Då är det också omöjligt att göra en vettig jämförelse mellan kostnaderna 2012 och 2018. Även om ekonomer kan ta fram olika index att räkna upp kostnader blir de aldrig helt jämförbara.

Frågan om Pjäsen lär gå vidare, för så länge den ideologiska diskussionen pågår om vad som är bästa driftsalternativet för skattebetald verksamhet, kommunalt eller privat, kommer bägge sidorna hitta sina argument för varför det ena eller andra är bäst eller sämst. Min ståndpunkt är klar. Allt hänger på ledningen och dess förmåga att ge personalen rätt förutsättningar, inte på vem som äger verksamheten. Däremot är det helt förkastligt att det ska gå att göra extrema vinster på verksamheter som vi gemensamt betalar för när de pengarna istället skulle göra storverk för de som nyttjar tjänsterna.

Det jag upplevde som mest märkligt under gårdagens fullmäktige, var den okunskap som flera borgerliga politiker visade upp om hur man behandlar motioner. Det som gjorde mig mest förbryllad var att många av de politiker som inte verkade ha koll är mycket rutinerade politiker i centertoppen. I en av de motioner som behandlades under gårdagen ville motionären att regionen skulle undersöka möjligheten att inrätta ett ungdomsfullmäktige.

Under debatten var samtliga överens om att något måste göras för att involvera ungdomar i demokratiprocessen och att ett ungdomsfullmäktige utifrån de exempel som fanns med i motionen inte var det bästa sättet. Först ville då tunga centerpolitiker ändra hela motionens innebörd, vilket inte fullmäktiges ordförande gick med på. Därefter ville de att motionen skulle bifallas då de ansåg att ordet ungdomsfullmäktige kunde vara så mycket mer än det som motionen hade beskrivit. Det är nog dags att skicka hela centerpartiets fullmäktigegrupp på demokratiutbildning.