GOTLÄNNINGEN ALLFÅNS Så har då Gotland fått en ny biskop – Thomas Petersson.

Än så länge alltså ett oskrivet blad. Många av öns biskopar har för övrigt förblivit sådana hela ämbetsperioden. Dock inte Lennart Koskinen som ju hade speciella förutsättningar att administrera ett stift, eftersom han drivit eget företag, som bland annat byggde villor vid Nacka strand.

Förmodligen har väl medlemmar i Svenska Kyrkan, och inte minst i domkyrkoförsamlingen, en klarare bild av allt det arbete som en biskop lägger ner än en utanförstående icke medlem har. En fingervisning om arbetets omfattning ger dock uppgiften för en del år sedan, att domkyrkoförsamlingen gick 12 miljoner back.

Huvuddelen av arbetet torde väl gå ut på att få alla troende medlemmar att leva ett sådant liv, att de garanterat slinker igenom pärleporten när det är så dags. Det som Sven-Bernhard Fast mest torde bli ihågkommen för är väl dock ändå hans pinglande i vällingklockan för att bibehålla farten på färjorna. Att hantera av- och påkragningar av sexistiska präster har också upptagit en hel del tid, diskussioner och gräl.

Inte heller vet man som ickemedlem just något om ärkebiskopens insatser, som belönas ganska så rikligt. En del biskopar har dock till och med gjort sig historiskt odödliga. Ta en biskop Brask tillexempel. Eller Dick Helander. Min favorit alla kategorier är emellertid Abraham Angermannus, som verkade på Karl IX:s tid. Guds vilja och regler har ju alltid tolkats på olika sätt och biskop Abraham tolkade dem på sitt.

Han drog land och rike kring för att skapa ordning och reda både bland prelater och allmoge. Mycket fanns ju att slå ner på och bestraffa: Försummande av gudstjänst, horeri, härmande av prästerskapet, metning annandag påsk, trolldom, katolicism, signeri och så vidare. Omkring 1 700 fall och mål hann Abraham med under sin tjänst. Straff utmättes vanligen på direkten. Abraham åtföljdes av några stora och starka studenter som pryglade folk med ris och därpå hällde iskallt vatten över dem.

Så nog har prästerskap och kristendom humaniserats genom åren med andra medel att utpeka den väg som till himla bär.