LEDARE GOTLÄNNINGEN I dag är det ”Källkritikens dag”.

En dag för att uppmärksamma vikten av en ständig och sund kritisk hållning till allt man läser, ser och hör. Även denna ledare så klart.

Verkar det rimligt det som skrivs? Vilka är mina källor?

Artikelbild

En fördel med opinionsbildande journalistik är att läsaren vet att det handlar om åsikter. Men för den skull får inte mina åsikter byggas på falsk grund. Jag får inte manipulera fakta för att styrka mina teser så att läsaren får en bild av sanningen som inte stämmer.

Det gör mig ont att behöva ta ett exempel ur den egna tidningen för att belysa detta i dag. Men det gör mig också arg och besviken, om än (tyvärr) inte förvånad.

I ett par sanslösa och ovärdiga påhopp på privata aktörer i gotländsk välfärd har Erik Fransson, politisk chefredaktör på Gotlands Folkblad, velat ge sken av att dessa glider fram på en räkmacka, plockar russinen ur kakan medan regionen får sopa upp efter deras framfart.

När en av dessa utpekade aktörer, helt rättmätigt, blir upprörd och skriver replik anklagar Fransson henne för uppskruvat tonläge och att inte riktigt ha förstått regelverket kring sin egen verksamhet.

Nu är det inte första gången Gotlands Folkblads insikt om det egna tonläget fallerar men man slutar för den skull aldrig att förvånas.

Erik Fransson försöker bevisa att de privata utförarna har en rad fördelar gentemot regionens egna alternativ som bara har skyldigheter.

Låt oss syna hans argument.

Erik Fransson skrev den 1 mars: ”De privata utförarna av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är befriade från kostnader som uppstår när deras anställda blir sjuka. Det rör sig om kostnader som alla övriga arbetsgivare har, men som i lagen om LSS i stället lägger på oss skattebetalare. När privata utförare här på Gotland har personal som är sjuk så skickar de räkningen på sjuklönen till regionen”.

Verkligen? När man söker efter information ser man snart att kostnader vid sjukskrivning kan ersättas om det handlar om merkostnader. Dessa ska ansökas om och vara dokumenterade. Inte riktigt samma sak som att ”skicka räkningen” till regionen.

Jag får min tolkning bekräftad av myndighetschef Therese Thomsson, socialförvaltningen: ”Enligt lagstiftningen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kommunen skyldig att betala ut merkostnad för sjuklöner men först efter det att den enskilde själv ansöker om ekonomisk ersättning. Ansökan behandlas av en handläggare som fattar beslut. För att detta ska kunna betalas ut så kräver regionen en rad olika uppgifter som ska styrka att merkostnaden uppkommit”.

Region Gotland betalade ut 3,1 miljoner kronor under 2017 för sådana merkostnader.

Nästa påstående: ”Men det är inte nog med det, för om den privata utföraren inte har egen personal så kan de bara ringa regionen så kommer deras personal och agerar sjukvikarie. Man har svårt att tro att det är sant, men sådan är verkligheten”.

Ja, det är sannerligen svårt att tro så vi ställer frågan till Region Gotland som svarar: ”Alla anordnare av personlig assistans har ett stort ansvar att verkställa beslutet kring brukaren. Men det kan hända i yttersta undantag att det inte finns lösningar för bemanningen och då kan de höra av sig till kommunen och be om hjälp. När det gäller vikarietillskaffning är det inte så att privata utförare av personlig assistans kan ringa till regionen och få sjukvikarier. Men i kommunernas yttersta ansvar kring personlig assistans så finns det reglerat i LSS att kommunerna har ett så kallat basansvar. Intentionen med detta är att människor som är assistansberättigade inte ska kunna bli utan personal”.

Hur många gånger har då regionen satt in vikarier för privata assistansföretag under 2017?

Noll gånger.

Av ren nyfikenhet gjorde jag en sökning i vårt arkiv på vad Gotlands Folkblad tidigare uppmärksammat angående personlig assistans enligt LSS.

Frågan har ju varit brinnande aktuell sedan länge med fasansfulla vittnesmål om hur svårt sjuka nekas hjälp för att regeringen gett order om besparingar på personlig assistans.

Noll gånger har detta omskrivits av kollegan till vänster. De få gånger personlig assistans har omnämnts har det handlat om att anklaga de privata LSS-företagen för fusk och att ge dem skulden för att fackförbundet Kommunal gått med på sämre kollektivavtal för dem som är anställda privat.

En (1) gång har konsekvenserna av regeringens agerande lyfts och det genom frilansskribenten Barbro Engman. Heder åt henne.

Förutom dålig källkontroll verkar Gotlands Folkblad gång på gång också glömma att det är Socialdemokraterna som leder såväl regionen som landet. Om man vill ha ändring på saker och ting ligger det nära till hands att kräva detta av makten.

Nu är frågan: Stöttar lokala socialdemokrater Gotlands Folkblads återkommande misstänkliggörande av och osanningar om de privata utförare som till stor del bidrar till att upprätthålla gotländsk välfärd?

Eva Bofride