Gotlands Allehanda Swedbank har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen. Anledningen till anmälan är att banken, efter ett språktest, nekat en asylsökande kund tjänster via internetbank.

Swedbanks presschef Josefin Uppling hänvisar till att banken måste förvissa sig om att kunden förstår vad tjänsten innebär och hur den fungerar.

– I grund och botten är det kundens säkerhet och trygghet som styr det här.

Det är ju inte som att banker brukar styra sina kunder bort från sina internettjänster och mot kundkontakt på kontor vid vanliga bankärenden. Så jag tycker inte att Swedbanks ärliga uppsåt ska misstänkgöras och kallas diskriminering i det här fallet.