LIBERAL KOMMENTAR

En sedan länge pensionerad chef för Säpo har nyligen utkommit med den andra delen av sina memoarer. Där antyder han en koppling mellan Frivilliga Radioorganisation FRO och mordet på Olof Palme. Kopplingen skulle vara att det under mordkvällen hade iakttagits ”mystiska män” i Stockholms innerstad med så kallade walkie talkies, en till formatet större föregångare till dagens mobiltelefoner. Dessa mystiska figurer skulle enligt författaren ha koppling till FRO under ledning av en kraftfull ledare, som av Televerket lyckats bli tilldelad en sändareamatörsignal som motsvarade hennes initialer – SM5BAG. Förnamnet Barbro uppges även ha varit gruppens beteckning.

Att övningssignalering förekom inom FRO var då och i dag ingen hemlighet. I fallet kring Stockholms innerstad var enligt uppgift en övning i fonisamband i kombination med amatörmässig spaning via lånad utrustning mot den pågående knarkhandeln där och i huvudstadens förorter. Initierat av föräldrar med barn i farozonen.

Som tillika befattning och kretschef inom FRO i två försvarsområden i övre Norrlands milo på 60-talet hade jag förmånen att utbilda ett flertal gymnasieungdomar, som sedermera i några fall kom att placeras i utlandsbefattningar inom UD. Radiotrafiken då skedde såväl per telefoni som telegrafi på amatörbanden kortvåg och med mycket enkla telegram i substitutchiffer. Meddelanden som knappast torde ha utgjort några besvär att knäcka för eventuellt intresserade inom GRU eller KGB.

I dag är FRO en väl fungerande frivilligorganisation som även är aktiv här på Gotland. Som i sin utbildning ofta deltar med samband vid militära övningar och tävlingar. Att antyda kopplingar mellan denna organisation och mordet på Olof Palme – utan någon form av påtagliga bevis – är både förnedrande och bevis på dåligt omdöme. Lika svag är kopplingen till organisation Stay behind som kommenterades i denna tidning 27-29 december 2005.

Men givetvis kan fantasi och vaga antydningar vara säljbefrämjande för pensionärens bok från Ica-förlaget. Spioner och mörka figurer lockar alltid nyfikna läsare.