Gotlands Allehanda Inget barn ska kunna vara gift i Sverige. Det är de allra flesta överens om, men lagstiftningen tillåter ändå vissa undantag. Äktenskap som ingåtts utomlands mellan parter som då inte hade någon anknytning till Sverige erkänns om båda är över femton år då de kommer hit. Genom det kryphålet hade minst 132 barn fallit 2016, enligt Migrationsverkets rapport ”Är du gift?”. De flesta av dessa kom till Sverige med flyktingströmmen från augusti 2015, och många av dem hade dessutom egna barn. Så sent som i våras insåg regeringen, efter påtryckningar från Alliansen, att något måste göras och tillsatte därför en snabbutredning.

Det är dock inte så enkelt som att bara ogiltigförklara alla barnäktenskap, hävdar utredningen, som häromdagen presenterade sitt delbetänkande ”Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap”. Något förbud handlar det alltså inte om. Det utvidgade hindret blockerar i stället alla äktenskap som ingåtts utomlands då någon av parterna vid ankomst till Sverige är under arton år.

För de 132 barn, som Migrationsverket rapporterat om, samt det mörkertal som säkerligen finns hade ett sådant hinder inneburit att deras äktenskap upphävts. Då hade ingen av dem tillåtits att till exempel bo med sina makar. En eventuell ny lag som träder i kraft 1 januari 2019 kan dock inte gälla i efterhand, vilket innebär att de gifta barn som kommit till Sverige innan dess inte inkluderas.

Att utredningens förslag lagar en stor läcka i nuvarande lagstiftning är tydligt. Oavsett andra länders lagstiftning ska barn som kommer till Sverige inte kunna vara gifta förrän de som vuxna väljer det. Utredningen lämnar dock en mindre läcka i form av ett undantag för äktenskap med EU-medborgare från länder där det är tillåtet att gifta sig från sexton år. Annars kan det komma i konflikt med den fria rörligheten inom unionen, menar utredaren Mari Heidenborg. Detta är ett svagt argument som underminerar den fasta hållning mot barnäktenskap.

En mindre uppenbar avvägning som utredningen gjort gäller ett generellt upphävande av barnäktenskap, vilket skulle innebära att makar som hunnit bli vuxna när de kommer till Sverige också får sina äktenskap ogiltigförklarade. En sådan regel skulle dock få juridiska konsekvenser för många familjer där föräldrarna varit gifta i flera decennier, och därför har utredningen valt det mildare lagförslaget.

Att förbjuda att barn som kommer till Sverige ska kunna vara gifta är ett tydligt steg framåt, men tyvärr innehåller regeringens utredning kryphål. Målet måste vara att inga barnäktenskap ska vara giltiga i Sverige, med en enkel lösning för de vuxna makar som vill fortsätta vara gifta. Den svenska lagstiftningen ska kunna förhindra både att äktenskap ingås med barn och att de upprätthålls under tvång.