Debatt Gotlands Folkblad Min kritik av Erik Franssons ledare i GT fortsätter. Den 1 mars tar Erik Fransson priset angående sakfel, okunskap eller illvilja vad gäller privata utförare inom LSS och hemtjänst. Som privat utförare av hemtjänst vill jag bemöta några av Erik Franssons ”fake news”.

Eriks påstående om att privata utförare sänder sin faktura till regionen för de sjuklönekostnader man haft är skrattretande! Vad gäller hemtjänsten får man sannerligen klara av sina egna sjuklönekostnader.

Lika illa är påståendet att privata utförare kan ringa regionen för att regionen för att deras personal ska gå in som sjukvikarie hos oss i privat hemtjänst. Detta är inte sant!

Erik skriver vidare att privata utförare inom hemtjänsten får erbjuda sina kunder tjänster med så kallade rut-uppdrag. Ja det är helt riktigt och enligt lagen; läs Kommunallagen 1991:900 kap 2 §7 och 2017:725 och Lagen om valfrihet.

Erik påstår att den som väljer en privat utförare av hemtjänst blir utan rätten till bistånd. Så är det inte! En biståndshandläggare, anställd av Socialförvaltningen på Region Gotland bedömer om någon har rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen. Rätten till bistånd tas inte ifrån någon för att man har valt privat utförare.

Vidare skriver Erik:

”Först när personen blir sämre skulle den få beviljat bistånd av regionen”. Fel igen! Han fortsätter ”Sedan skulle personen troligen välja privat utförare, om den inte gjort bort sig helt”.

Om den inte gjort bort sig? Vad är detta för insinuationer? Det är enkelt att se på Region Gotlands hemsida hur kunderna bedömer både privata utövare och kommunal hemtjänst. Mitt företag har 100 procent nöjda kunder i många av de frågor Socialstyrelsen ställt, medan Region Gotlands kunder ligger på 88–94 procent.

Hela ledaren införd den 1 mars är så full av fel och missvisande information att jag blir mörkrädd. Detta påminner om ”fake news” som förekommer i andra delar i välden, något som jag hade hoppats slippa här hos oss!

Att vara privat utförare för någon av våra välfärdstjänster innebär väldigt mycket jobb, engagemang, mod och tålamod. Oftast investeras privata pengar, så som inteckning av hus för att kunna få lån vid uppstart.

Man investerar egna pengar, lust och tid. Mina arbetsdagar varar oftast mellan 10–14 timmar, jag försöker vara lite ledig när det är helg, men jag måste, varje dag, vara nåbar mellan 07.00–22.00!

Jo, jag har valt detta själv och ja, jag älskar mitt jobb och jag är säker på att jag och mina medarbetare gör ett bra arbete.