Ledare Gotlands Allehanda Enligt uppgifter som Dagens industri har tagit del av (21/3) avråder Försvaret från att staten säljer Telia, då det skulle få ”allvarliga konsekvenser för verksamheter som är betydande för Sveriges säkerhet.”

Konsekvenserna i fråga är relaterade till det som har kallats för ”Krigs-Telia”, den hemliga kommunikationsinfrastruktur som nyttjas av Försvaret och tillhandahålls av Telia.

Eftersom det fortfarande är Telia som ansvarar för denna försvarsteknologi finns betydande risker med att sälja bolaget. Att exempelvis utländska investerare skulle kunna komma att bli ägare av Telia och därmed även få insyn i Krigs-Telia blir problematiskt i synnerhet med det förändrade säkerhetspolitiska klimat som nu råder i världen.

Anledningen till att frågan har kommit upp på dagordningen är att SD nyligen meddelade att man har ändrat sig om huruvida staten bör sälja Telia eller ej. SD var tidigare emot en försäljning, men i samband med att Telia i somras bekräftade att man kommer köpa upp TV4-gruppen har partiet nu svängt och sällat sig till de borgerliga partierna som länge har verkat för att privatisera Telia helt och hållet. Eftersom Telias förvärvande av TV4-gruppen skulle leda till en orimlig statlig dominans på marknaden menar därför både SD och de borgerliga att en sådan försäljning blir nödvändig.

Det finns en god poäng i den argumentationen, och problemet med en monopolliknande ställning för statligt ägda tv-kanaler är betydande. Att som borgerlig och marknadsliberal vilja privatisera statliga företag är generellt sett inget konstigt.

Men invändningarna från Försvaret är tunga och måste tas på allvar. Även om det finns goda skäl att privatisera statliga bolag så innebär det inte att privatisering är den bästa lösningen i alla givna situationer. I de fall där statligt ägande är av godo finns det anledning att avstå från privatisering.

Detta är dessutom inte första gången Försvaret avråder från en försäljning av Telia. De gav samma varning när alliansen satt i regering, och hänvisade då bland annat till en analys från 2008 enligt vilken en försäljning skulle kunna försvåra möjligheten att skydda säkerhetsklassad information.

Då valde alliansregeringen att hörsamma varningarna från Försvaret. När det nu i och med SD:s omsvängning finns en riksdagsmajoritet för att sälja Telia tycks dock åtminstone M vara villiga att gå vidare med frågan, trots kännedom om Försvarets inställning.

Men att säkerhetsriskerna på telekomområdet är högst reella visas av skandalen kring mobiljätten Huawei, som på grund av Kinas nationella underrättelselag tvingas att samarbeta med säkerhetstjänsten. Det är inte utan anledning som flera länder, som USA, har förbjudit företaget att hjälpa dem att bygga upp de 5G-nätverk som nu är på väg att etableras.

Yttrandet från Försvaret och det varnande exemplet med Huawei visar att tiden inte är den rätta att sälja Telia.