Regeringens vårbudget gjorde inte många glada. Säkert hade även de mest inbitna anhängarna svårt att dra på smilbanden när den lades. För det var en budget som mest går ut på att kopiera gamla S-förslag. Man triangulerar alltså inte ens längre, utan kopierar rakt av.

”I bättre tider bör vi vara mer kärva i våra budskap och försiktigare i den ekonomiska politiken”, sa Anders Borg. Han vill även skynda långsamt med att sänka arbetslösheten för han är rädd för inflationen.

Med en arbetslöshet på drygt åtta procent och en faktisk deflation undrar man om Borg har tappat styråran eller om det är något annat som han förlorat.

Vad har då alla ansträngningar för att hetsa arbetssökande att söka fler jobb varit till för nytta? Enligt Borg och regeringen är det ju bra om vi har många arbetslösa.

Slogs för skattelättnad

Regeringen ska vara försiktiga med skattesänkningar har främst Moderaterna sagt under flera år. Medan man har sänkt skatten med 140 miljarder sedan 2006. I höstas slogs man hårt för en skattelättnad på tre miljarder för de med högst inkomst.

Så sent som i december förespråkade man ett femte jobbskatteavdrag. Och i dagarna slogs man för ännu en sänkning av arbetsgivaravgiften för unga. Det var väl tur att det inte gick igenom, för då hade Borg haft anledning att vara ännu mer bekymrad idag.

Enligt Opinionsverket tar Fredrik Reinfeldt sällan ordet ”arbetslöshet” i sin mun. Och när han någon gång kommenterar det är det när han angriper eller skyller på andra.

Opinionsverket hittade endast två citat där han pratar direkt om dem som drabbats av arbetslöshet. Det visar ganska klart Moderaternas bristande syn på arbetslösa.

Kan vara olagligt

I snart åtta år har regeringen försvagat

a-kassa, ersättningar, ökat skatte- och inkomstskillnaden mellan arbetande och arbetslösa och infört Fas 3, som i praktiken är lönemässigt sämre än de hatade AK-jobben på 1930-talet. Fas 3 har blivit en fälla som allt fler hamnar i och allt färre tar sig ur.

Nu har Dagens Arbete avslöjat att Fas 3 kan bryta mot EU:s statsstödsregler. Under förra året betalade Arbetsförmedlingen (AF) ut över 1,4 miljarder kronor i stöd till olika Fas 3-anordnare.

Fullt arbetsföra personer i Fas 3 kan innebära att statsstödet för dem är olagligt. EU:s regelverk ska se till att konkurrensförhållanden inte snedvrids genom att medlemsstater ekonomiskt gynnar ett visst företag, vilket kan ifrågasättas med Fas 3.

Catharina Nordlander, chef på rätts-sekretariatet på arbetsmarknadsdepartementet, säger till Dagens Arbete att AF är skyldiga att säkerställa att stödet inte strider mot EU:s statsstödsregler. Departementet har inget ansvar för detta, säger hon.

Arbetsförmedlingen syndabock

Återigen är det syndabocken AF som ska slaktas. I regeringens kanslier har man inget ansvar.

Det här kan, trots ansvarslöshet, bli ett hårt slag mot regeringen, som har framhärdat att sysselsättning i Fas 3 är likvärdigt med arbete.

Borg har inte bara tappat styråran, regeringen verkar ha tappat bort hela båten.

Ronnie G Lundin