GOTLÄNNINGEN REPLIK Stefaan De Maecker, ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden bemöter min artikel från den 14 december där jag tar upp problemen framför allt inom primärvården.

Han visar på statistik från olika undersökningar som pekar på att nivån är, om inte perfekt, så ändå acceptabel. Samtidigt erkänner han att det finns brister, men att de kommer att vara åtgärdade till våren. Jag tror att många har svårt att instämma i Stefaans bild gällande verkligheten på vissa av de vårdcentraler som Stefaan har ansvaret för. Stefaan kallar min artikel för ett dåligt underbyggt inlägg i en valrörelse. Oavsett vilka så kallade hårda fakta han kommer med, så är det ett väl känt faktum vilka problem vårdcentralerna dras med sedan många år. Stefaan bör nog prata mer med gotlänningar, och lägga mindre vikt vid statistik och undersökningar för att få en bild av vad man upplever gällande tillgång till och kvalitet på vård. Det kan också vara bra att fördjupa sig i statistiken istället för att bara se på övergripande nivå. Då ser man tydligare var insatser behöver sättas in.

Stefaan lyfter fram den utbildningssatsning som ska ge effekt till våren. Jag får då påpeka att han redan haft sju år på sig att lösa problemen. Det är ju bra om effekterna kommer de sista månaderna av hans två mandatperioder på posten, men då tidigare löften, bland annat gällande ekonomiskt resultat visat sig vara tomma ord, får jag tyvärr säga – jag tror det först när jag ser det.

Stefaan anklagar mig för att skrämma gotlänningar. Jag tror inte att någon blivit skrämd av att läsa min artikel. Däremot är det bra att känna till och acceptera att saker inte fungerar som de borde. Först då kan man göra något åt det.