LEDARE GOTLÄNNINGEN Att vända på perspektiv kan ge nyttiga insikter och tankar. Länge har ungdomars drickande varit något som engagerat, oroat och diskuterats. Olika insatser, både i form av lagstiftning och mer mjukare påverkan har satts in.

I dag vet till exempel de flesta föräldrar att ungdomar som får smaka alkohol hemma, i genomsnitt dricker mer även när de är ute. Arbetet har gett resultat. Dagens ungdomar dricker betydligt mindre alkohol än de som var unga för något decennium sedan.

Det visar de undersökningar av ungdomars drogvanor som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har genomfört årligen sedan början av 1970-talet.

I år har CAN gjort något nytt i sin undersökning och vänt på perspektivet. De har kompletterat frågorna om ungdomarnas egna alkohol-, narkotika- och tobaksvanor, med frågor om hur de upplevt sina föräldrars alkoholkonsumtion.

Det handlar alltså inte om föräldrarnas faktiska drickande, utan om hur barn har upplever föräldrarnas drickande. De sex frågor som ställs är självskattningsfrågor om negativa konsekvenser av föräldrarnas alkoholkonsumtion, exempelvis om de bett någon av föräldrarna att sluta dricka eller om de har velat gömma eller hälla ut en flaska med alkohol som tillhört någon av föräldrarna.

Var femte elev i årskurs 9 svarar att de upplevt att någon av föräldrarna någon gång druckit för mycket alkohol och hela 14 procent uppger att de haft flera negativa upplevelser av föräldrarnas alkoholkonsumtion under uppväxten. Gränsen ligger vid att de svarat ja på minst tre av de sex frågorna.

De ungdomar som haft flera negativa upplevelser använder också själva mer alkohol, narkotika och tobak. Det är inte så förvånande. Internationella studier visar att unga som växer upp i en missbruksmiljö har en ökad risk för att själva utveckla en hög alkoholkonsumtion.

Det är bra att vi på detta sätt får en bild av hur många barn som växer upp i familjer där alkoholen spelar en alltför stor roll. Vi vet att det inte bara kan påverka ungdomarnas eget drickande, utan också deras psykiska hälsa och deras skolgång.

Den som behöver fundera över att hälla ut mammas vinflaska, kan få svårare att koncentrera sig på skolarbetet.

Det är därför viktigt att skolpersonal har breda kunskaper om vad som kan ligga bakom att barn och ungdomar upplever problem i skolan och att det finns hjälp att få för de barn och ungdomar som till exempel har en förälder som dricker för mycket eller som har psykiska problem.

För alla vuxna kan det också vara värt att reflektera över de egna alkoholvanorna och hur de kan påverka andra.

Kanske kan denna jul vara ett lämpligt tillfälle att testa om det går att klara av att fira jul, utan alkohol.