Ledare Gotlands Allehanda Det var framförallt en sak jag fäste mig vid, i GA:s artiklar om kongressanläggningen (och nattklubbspalatset) Wisby Strand i onsdagstidningen. Bo Björkman (S), ordförande i det bolag som äger Wisby strand och hyr ut till entreprenören, gav en mycket ärlig bakgrund till varför entreprenören tycks ha fria händer att agera efter eget huvud.

– Vi har en omsättningsbaserad hyra. Beskär vi verksamheten måste vi stoppa in mer pengar själva.

Regionen går back på att äga Wisby strand – bland annat på grund av att bygget blev mycket dyrare än planerat – och skjuter till pengar till det kommunala ägarbolaget. Men för att minimera förlusten är Regionen alltså beredd att blunda för verksamhet som potentiellt skadar Regionens privata näringsliv. Vilket framstår som ytterligare en delförklaring till Gotlands låga ranking för det lokala företagsklimatet.

Wisby strand byggdes, med stöd från EU, för att husera en verksamhet som skulle dra folk till Gotland och generera affärer för det omgivande näringslivet. Men redan från början fanns en oro för att Wisby strand i själva verket skulle komma att bedriva verksamhet som istället konkurrerade med befintligt näringsliv.

Denna oro skulle (tillfälligt) lugnas med de löften som tidigare delägaren i entreprenören NMT Management Mats Skärlén beskrev i brevet till Svenskt Näringsliv. Löftet till församlade krögare var att Wisby strand inte skulle ägna sig åt bland annat nattklubbsverksamhet. Ett löfte som snart visade sig värdelöst.

Nu ger Bo Björkman sin aktuella syn på löftet och hyresavtalet:

– Den verksamhet som bedrivs på Wisby Strand i dag ryms inom avtalet. Det är allmänt hållet och allting förändras över tid.

Vad är det som har förändrats över tid? Jo, viljan att hålla löftet. Det gavs för att jämna vägen för Wisby strands start och när verksamheten kommit igång förlorade löftet sitt värde. Det blev ett hinder som snabbt nöttes ner av realiteter som att Regionen vill ha in så mycket hyra som möjligt. Och antagligen var man inte så sugen på en konflikt med entreprenören heller.

Vad säger avtalet? Det dikterar vad Wisby strand ska ägna sig åt. Som konferenser. Men å andra sidan dikterar avtalet inte vad Wisby strand INTE ska ägna sig åt. Vilket, med Bo Björkmans välvilliga tolkning, ger ett ofantligt manöverutrymme.

Vad drar man för lärdomar om detta? Inget som vi inte visste tidigare. Löften som inte är bindande är inte att lita på. Åtminstone inte efter byten på i sammanhanget centrala poster. Och speciellt inte när pengar är inblandade.

Men hur länge ska Wisby strand betraktas som en verksamhet associerad med Region Gotland? Har inte Wisby strand funnits så länge nu att det kan sägas vara en del av näringslivet, som ska vara fri att söka bästa möjliga avkastning precis som alla andra företag?

Nej, inte så länge verksamheten i fastigheten som skapades av Regionen också subventioneras av Regionen.

Är då Wisby strand en tillgång eller en belastning för näringslivet? På det svarar nog olika företagare väldigt olika. För vissa, som hotellen, kan effekten nog vara nästan uteslutande positiv. Visbys krogar kan, beroende på inriktning, uppleva det helt annorlunda.