Ledare Gotlands Folkblad När en moderat politiker använder sin yttrandefrihet och menar att Sverigedemokraterna inte borde ha blivit inbjudna till politikerveckan i Järva gick SD:s partisekreterare Rickard Jomshof i taket. Reaktionen från Jomshof var kraftig trots att liknande uttalanden inte är särskilt ovanliga.

Men nu var det annorlunda. Den moderata politikern, Kahin Ahmed, har nämligen sitt ursprung i Somalia. Rickard Jomshofs svar på det sociala mediet Twitter är att den moderata politikern inte är välkommen i Sverige.

Trots att Kahin Ahmed har bott i Sverige i 26 år. Trots att Kahin Ahmed först utbildat sig och sedan jobbat i 18 år, med allt vad det innebär, med att göra rätt för sig. Kahin Ahmed har till och med engagerat sig politiskt.

I en kommentar till Dagens Nyheter säger Rickard Jomshof:

”Det är provocerande när någon som inte är svensk kommer till Sverige och försöker inskränka svensk yttrandefrihet.” Jomshof fortsätter: ”Om man inte förstår hur svensk demokrati fungerar så kanske man ska fundera på vad man har i Sverige att göra över huvud taget.”

Det är naturligtvis enormt provocerande för SD när en person med invandrarbakgrund skriver en debattartikel med rubriken ”Du är inte välkommen i förorterna, Jimmie Åkesson!”.

Speciellt när man från SD:s sida anser att det är ett angrepp på yttrandefriheten, vilket i sig visar den skeva bild som SD har på yttrandefriheten.

Rickard Jomshofs uttalande får snabbt positiva gensvar från erfarna partikamrater, som tydligt påpekar att detta är grunden i Sverigedemokraternas politik. En grund som bygger på en odefinierad ”svenskhet” för rätten till medborgarskap. I SD:s Sverige har bara de ickesvenskar som assimilerats till deras definition av ”svenskhet” rätt att ta del av landets medborgerliga rättigheter. Men även infödda svenskar som enligt SD:s definition inte delar deras åsikter eller på annat sätt frångår normen av ”svenskhet” ska kunna fråntas sina rättigheter.

Vi är många som genom åren tyckt att SD borde stängas ute från olika tillställningar eller möteslokaler. Det finns näringsidkare som nekat SD tillträde till sina lokaler, politiker som tagit beslut som stänger SD ute från offentliga lokaler och personer som uttryckt liknade ord som Kahin Ahmed.

Hur skulle alla vi bli behandlade om SD:s syn på svenskhet och medborgarskap slog igenom i svensk lag? Skulle vi fråntas vårt medborgarskap och de rättigheter som det innebär? Skulle vi tvingas assimilera oss? Vilka fler med avvikande åsikter eller ”osvenskt” leverne skulle kunna drabbas av assimileringstvång?

När man diskuterar att Sverigedemokraterna i dag har bruna rötter är det en underdrift. Om man läser deras partiprogram så är det inte bara rötterna som har en fascistisk ton. Nej, grunden i deras politik, deras syn på rätten till medborgarskap, ger en tydlig bild av att de bruna rötterna också syns ovan jord.

Pastor Martin Niemöllers ord känns märkligt aktuella.

Först tog de kommunisterna, men jag protesterade inte för jag var inte kommunist. Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten. Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude. Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.”

I en modern SD tappning kan man nog skriva in invandrare som de första som kommer att tas. När kommer du att protestera?