Gotlands Allehanda Lättnaden som uppstod av att Dan Eliasson slutar som rikspolischef förvandlades till oro när det stod klart att han i stället blir generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Den nya posten är förvisso ett steg nedåt för Eliasson. När han tillträder hos MSB den 5 mars kommer han att ha ungefär 850 anställda under sig, i stället för de 30 000 medarbetare som han lämnar på Polismyndigheten. Det betyder dock inte att Eliassons nya uppdrag är oviktigt. MSB har uppdrag i form av bland annat krishantering och civilförsvar, vilket blir allt viktigare med tanke på det säkerhetspolitiska läget. Att den hårt kritiserade rikspolischefen görs ansvarig för detta ger därför anledning till oro.

Dan Eliassons oförmåga att leda en myndighet var tydlig redan när han tillträdde som rikspolischef i januari 2015. Dessförinnan hade han utan framgång varit generaldirektör för både Migrationsverket och Försäkringskassan. Under tiden som rikspolischef har avgångskraven haglat tätt från nästintill alla håll utom regeringens. Polisen har förvisso ställts inför utmaningar som den omfattande omorganisationen och en kraftigt ökande brottslighet, men Eliassons ledning har på inget sätt lyckats hantera problemen. Resultatet av det är nu att alltför få personer vill bli poliser, medan de som är poliser säger upp sig eller överväger att göra det.

En inkompetent myndighetschef tillåts dock inte göra ett dåligt jobb utan en regering som backar upp honom.

Anledningen till att Eliasson nu flyttas är sannolikt inte heller att statsminister Stefan Löfven (S) tappat förtroendet för honom, utan för att han skulle ha varit en belastning för Socialdemokraterna i valet i september. Det må vara goda nyheter för Polismyndigheten, men vad innebär det för MSB?

Dan Eliassons lojalitet ligger först och främst hos vår nuvarande regering i stället för myndigheten, vilken det än må vara. Det är visserligen användbart för Socialdemokraterna, men för myndigheten innebär det att politiska intressen alltid har företräde vid motsättningar. I Polisens fall innebar det att Eliasson ständigt underdrev myndighetens problem och ekonomiska behov. Risken är nu att detsamma kommer att ske på MSB, där det dessutom är lättare att dölja eventuella missförhållanden för utomstående. Problemen avslöjas först när krisen är ett faktum, och då är det för sent att åtgärda dem.

Vem som blir ny rikspolischef avslöjas av regeringen i dag, torsdag. Det kommer antagligen att bli ännu en partivän – det brukar vara så när Socialdemokraterna utser myndighetschefer. Men förhoppningsvis är det också en kompetent tjänsteman som sätter myndighetens intressen före politiska. Det kan dock knappast bli sämre för Polisen.