Debatt Gotlands Folkblad Moderaterna har varit i fokus det senaste året. Det började med att dåvarande partiledaren Anna Kinberg Batra i januari 2017 uttalade att partiet skulle inta öppnare hållning mot Sverigedemokraterna, SD. Det var så uttalandet tolkades.

Partiet minskade i mätningarna, från valresultatets drygt 23 procent. Under sommarmånaderna hade Moderaterna 16 procent, ibland 15. Centerpartiet fick en uppgång. Men Moderaterna hade ingen ändring i sin politik. Den stramare hållningen i migrationspolitiken hade intagits före januari 2017.

En avveckling av den generösa flykting- och invandringspolitiken under Fredrik Reinfeldts partiledartid, symboliserad av uttalandet ”Öppna era hjärtan”, hade genomförts. Moderaterna har återgått till en restriktiv migrationspolitik från före Reinfeldts ledartid.

Under Kinberg Batra hade Moderaterna distanserat sig från annat som gällde under Reinfeldts era, gällande försvar, polis och arbetsrätt. Under Reinfeldts lansering av Nya Moderaterna, nya arbetarpartiet, ställde sig partiet positivt till kollektivavtal och skulle inte ändra i Lagen om anställningsskydd, Las.

M efter Reinfeldt är inte tydligt kvar vid den åsikten. Att vara för en uppluckring av Las är nu inte främmande för Moderaterna. Försvaret rustades ned under Reinfeldts regeringsår. Mål nu om upprustning kan dock motiveras med försämrat säkerhetspolitiskt läge.

Ett nytt läge, med mer allvarliga brott, kan motivera satsningar på polisen, efter alliansregeringens år av frånvaro av påtaglig satsning där. Moderaterna har redan lagt om sin politik jämfört med Reinfeldttiden på en rad områden innan Kristersson blev partiledare.

Partiet har ytterligare ett jobbskatteavdrag, som ger minskad statsintäkt på 22 miljarder kronor, i budgetmotionen i oktober. Dess innehåll beslutades innan Kristersson blev M-ledare.Nästan inget har ändrats i M-politiken sedan Kinberg Batra var partiledare och Moderaterna hade 15 procent i stöd. Nu har partiet nästan 25 procent. Enda nya är att Ulf Kristersson blivit partiets ledare.

Väljarnas förtroende för honom har ökat, visade en mätning från Ipsos (2/2, DN nätet). Nivån är nästan lika hög som för Stefan Löfven (S) och Annie Lööf (C).

Kristersson har lyft Moderaterna med tio procentenheter. Hur det skett är en gåta. Det verkar vara allmänborgerliga väljare som kommit tillbaka till partiet. M ligger därmed på topp nu. Men det gör inte alliansen, eftersom det går dåligt för de andra tre partierna: KD på tre procent, L på fem och det minskande C. Kristersson och hans parti har kanske toppat formen för tidigt.