Debatt Gotlands Folkblad När den tilltänkta finansministern Elisabeth Svantesson i en tilltänkt, men mycket osäker, moderatregering, ledde Moderaternas ekonomiska seminarium i Almedalsveckan, så gavs en ganska korrekt beskrivning av vilka utmaningar Sverige står inför. Men Moderaterna har inte alls lösningarna på dessa utmaningar.

Det är inte bara Moderaterna, som ser att den demografiska utvecklingen ställer ökade och nya krav på en offensiv välfärdspolitik. Antalet äldre kommer att öka mycket de kommande tio åren. Vi får faktiskt 45 procent fler 80+ inom de kommande tio åren.

Det innebär att pensionsavgångarna minskar antalet människor i arbetsför ålder och de i arbetsför ålder får en större börda att finansiera den omsorg och vård, som de allt fler äldre behöver. Det är en lycka att fler lever längre.

Samtidigt som vi får fler äldre, föds fler barn, då de stora kullarna födda på 1990-talet nu föder barn. Det ställer ökade krav på förlossningsvård, barnomsorg och skola.

De flesta inser att för att klara denna ökning av behoven av välfärd krävs mer resurser. Det vill säga mer skatter till stat, kommun och landsting. Vad föreslår då moderaterna? Jo, sänkta skatter och främst till de som tjänar mest och till företagen. De vill rädda välfärden med sänkta skatter, som gräver stora hål i statskassan.

För att råda bot på en annan utmaning, nämligen den sjunkande tillväxten och produktiviteten i alla näringsgrenar utom exportindustrin, så vill Moderaterna sänka skatterna för företagen.

Finansministerkandidaten Elisabeth Svantesson har dock upptänkt att den största svårigheten för företagen är att hitta arbetskraft med rätt kompetens till de jobb som finns. Missmatchningen är det stora problemet för näringslivet, inte att skatterna är för höga, det vet de flesta.

En tredje utmaning som Sverige står inför är att få ut maximalt av digitaliseringens möjligheter. Det är viktigt att se digitaliseringen som ett Medel och inte ett Mål.

Redan har många tillverkningsprocesser automatiserats och våra moderna bilar varnar och bromsar automatiskt innan en krock. Inom sjukvården och skolan är digitala hjälpmedel starkt på frammarsch. Men även där är det kompetensen hos personalen, som avgör framgången.

Det är glädjande att Moderaterna ser framtidsutmaningarna för tillväxt och välfärd i Sverige. Det är dock tragiskt att de är så tomhänta på åtgärder för att råda bot på resursbristen. Ett ytterligare jobbskatteavdrag eller sänkta marginalskatter för höginkomsttagare klarar inte Sveriges utmaningar för tillväxt och välfärd.