Krönika Gotlands Folkblad Nu har det nya styret så klivit in. Alliansminoriteten har tagit över. Det har ju inte direkt börjat friktionsfritt! Moderaternas bänk i Regionstyrelsen och fullmäktige är märklig att skåda. Ut med rutinerade namn som i flera mandatperioder dragit ett tungt lass lokalt och in med två rookies som regionråd där den ena inte ens har plats i fullmäktige.

Som ersättare i Regionstyrelsen sitter nu de två rutinerade. Som utbytta. Som uttjänta. Moderaternas partikultur känns hård och cynisk.

Alliansen vill slå ihop Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Med det har de varit tydliga. Märkligare var turerna som följde på det. Som övrigt ärende och utan handlingar på det första konstituerande mötet i den nya Regionstyrelsen valde Eva Nypelius (C) att fatta beslut om uppdraget. Eller om bildandet?

Det var nog lika oklart för oss alla vad beslutet var. Att frågan skulle komma visste vi, det var hur den kom som skapade turbulens. Vi från Socialdemokraterna är öppna för att utreda sammanslagning. Bra att det blir tydligt att vi Röd-grön-rosa i opposition inte kräver att alla ska tycka eller rösta lika i sakfrågor. Förankring måste alltså ske på bred front gentemot alla partier.

På måndag är det fullmäktige. Där blir det upp till bevis för det nya styret. På måndag ska del två i försäljningen av de fastigheter som Uppsala Universitet finns i, upp för beslut. Vi i förra majoriteten har jobbat nära universitet och blivande fastighetsägaren Uppsala Akademiförvaltning i ett par år nu. Universitetet vill växa med fler studerande på ett större campus.

Region Gotlands främsta fokus måste vara och är de lokaler där vi har verksamhet. Vi kommer aldrig vara den aktör som bygger för universitet. Vi har fullt upp med investeringar i för- och grundskolor, i sjukhuset och VA. Alltså behöver andra, med muskler kliva in och Uppsala Akademiförvaltning har just det! De är nära sammanlänkade med universitetet och överskottet går till forskning i Uppsala universitet. Alliansminoriteten röstade i Regionstyrelsen nej till försäljning del två. Det är djupt olyckligt och direkt oansvarigt. Det skadar synen på Region Gotland som långsiktig affärspartner och riskerar denna investerare och också framtida.

Jag hoppas alliansminoriteten förstår det och röstar för försäljning på måndag.

Vad Sverigedemokraterna kommer göra står skrivet i stjärnorna. Vill de värna att gotländska skattekronor går till gotlänningar bör de begripa att vi ska säga välkommen till den som vill vara med och utveckla Gotland.

Det blir spännande på måndagens regionfullmäktige, då följderna av hur alliansminoriteten handskats med valresultatet visar hur oklart det mesta kommer bli kommande fyra år.