LEDARE GOTLÄNNINGEN Landsbygdspartiet oberoende (LPO) har bildat en lokalavdelning på Gotland.

På Facebook har man en grupp med 20 medlemmar där dock många verkar boende på fastlandet. Hur stort partiet kan bli på Gotland är svårt att sia om. I dagsläget verkar det finnas en handfull aktiva.

I grunden är LPO ett missnöjesparti. Man tycker att de traditionella partierna inte gör något för landsbygderna, tvärtom bidrar till deras utarmning.

I grunden är det lätt att förstå delar av missnöjet. Service läggs ner, man betalar samma skatt som de som bor i tätort men får inte alls samma grundtrygghet och service.

Rovdjurspolitiken, äganderätten och decentralisering av makt är röda trådar genom partiets olika program.

LPO är relativt nytt så man får ha överseende med vissa formuleringar och att vissa av kraven redan är verklighet.

Men vill man bli tagen på allvar finns det några saker man behöver utveckla alternativt överge.

Något som behöver en tydlig förklaring är partiets hjärtefråga: att lämna EU. Ett Swexit skulle förvisso drastiskt och omedelbart påverka inte minst gotländsk landsbygd. Tyvärr inte till det bättre.

Likaså behöver påståendet att landsbygden helt saknar självbestämmande byggas upp av fler argument än jag hittar i partiets dokument. Man påstår till och med att det finns olika lagstiftning för inflytande beroende på om man bor på landsbygd eller i storstad.

Något man kanske bör överväga att frångå är kravet på att riksdag och regering ska flytta från Stockholm till Östersund (”mitt i Sverige”). Detta i ett sammanhang när man påpekar vikten av sunt förnuft.

Vargen är en centralfigur för LPO. Den frilevande vargen ska helt bort, enda platsen för varg ska vara i reservat.

För oss som aldrig behöver riskera ett möte med en vilt levande varg eller att ens djur och försörjning gång på gång blir rivna av rovdjuret, är det lätt att ta vargens parti. Att hålla nere och ha koll på rovdjursstammarna är viktigt. Men att medvetet utplåna ett djur från sin frihet? Vargfrågan lär hur som helst inte bli en brinnande valfråga för LPO på Gotland.

Det har äganderätten bättre förutsättningar att bli. Här har staten den senaste tiden intagit en alldeles för klåfingrig roll. Inte minst där man lägger beslut om reservat och skydd utan att markägaren får en krona i ersättning för att hen inte kan bruka sina marker. Denna fråga drivs dock redan aktivt, inte minst av Centerpartiet.

Några saker LPO behöver städa ur sina dokument är sånt som strider mot svensk lag.

Som att man vill förbjuda eventuella avhoppare från LPO att sitta kvar på sina mandat som vildar.

Det kan inte enskilda partier bestämma över.

Rent osmakligt blir det när LPO slår fast att flyktingar förvisso ska tas emot men när det akuta hotet är borta ska flyktingarna som regel tvingas återvända till sitt hemland.

När man ser vad just flyktingmottagandet betytt för svenska landsbygder över hela landet blir denna inställning mycket svår att förstå.

Det är svårt att få ett grepp om hur ett Sverige lett av LPO skulle se ut. För mig känns det mest snurrigt.

Så det ska bli intressant att se och höra dem utveckla sina tankar i kommande valrörelse.