Gotlands Allehanda Debattören och nyblivna moderatpolitikern Ann Heberlein har undersökt alla våldtäktsfall mellan 2012 och 2017. Hon försökte finansiera projektet, som utmynnar i en bok, via gräsrotsfinansieringssidan Kickstarter. Förhoppningen var att få in 400 000 kronor på detta vis. Dock anmälde en rad vänsteraktivister hennes projekt till Kickstarter av som av outgrundliga anledningar portade projektet. Då vände sig Heberlein direkt till allmänheten utan mellanhänder. Många som inte annars hade stöttat boken störde sig så på vänsterns metoder att Heberlein fick in över en miljon kronor. Att vänsteraktivisterna ska lära sig något av detta är väl dock att hoppas på för mycket.