Debatt Gotlands Folkblad Tyskland har varit ett av de ”goda” exempel som förespråkare för låglönejobb flitigt använt sig av. Inte minst Moderaterna vars ekonomiska seminarium under Almedalsveckan till stor del handlade om just den tyska låglönemodellen.

Nu har arbetsmarknadsexperter i Tyskland vaknat och börjar inse att deras modell inte är bra. Deras modell går ut på att speciella ”minijobb” finns som anställningsform. Personer som är anställda med minijobb betalar ingen skatt men har istället mycket lägre lön och betydligt sämre pensionsvillkor.

Nu visar det sig att de tyska låglönearbetarna tvingas ha flera jobb för att kunna klara av sin vardag. Tyskland är på väg att hamna i samma låglönefälla som USA är i, där arbetande fattiga jobbar nästan dygnet runt men räknas ändå som fattiga då deras inkomster är så extremt låga. Detta är inte den vägen som jag vill att vi ska gå, men de borgerliga partierna verkar vara sugna.