Krönika Gotlands Folkblad Förra gången jag skrev på denna sida hade vi ännu inte en regering på plats. Nu har vi det och jag är glad och stolt över hur Socialdemokraterna, S, hanterat frågan. Ofta får vi höra och läsa att S är maktfullkomliga och vill bestämma allt själva. Att S inte ruckar på sin politik och vi framställs som rigida och icke lyssnande. Nu har vi tydligt bevis för motsatsen! Kanske väl tydligt tänker en del. Vi har gett utrymme för en hel del liberal högerpolitik. Ja. Så är det i förhandlingar. Ingen får allt. Här har ändå många fått mycket. Viktigast av allt är att vi inte för oss ut i samma politiska misär som många länder i Europa där nationalistiska och odemokratiska partier fått makt.

Försvaret utvecklar sin verksamhet och miljöprövning pågår. Region Gotland genom den rödgröna majoriteten var väldigt skarp i vårt yttrande just före sommaren där vi avstyrkte utifrån det underlag vi hade. Då var vi också skarpa i våra skrivningar kring både det omöjliga i att av kartor och skrivningar kunna förstå det totala området för påverkan samtidigt som vi förde fram risken för allvarliga störningar för boende och näringar längs hela kusten mellan Vibble och Tofta samt inåt landet. Dåvarande opposition var kritisk till våra skrivningar. Moderaterna ville inte framföra något som kunde besvära Försvaret. Centern och Liberalerna ville inte avstyrka och ville inte ha skarpa skrivningar. Orden mot oss i dåvarande majoritet var hårda. Nu när tillstånd givits Försvaret överklagar Region Gotland. Det med samma grund som vi förde fram i vårt yttrande tidigare. Vad har hänt sen sist kan man undra? Iallafall med Centerns åsikter. Som vanligt är det svårt att höra M, L och KD alls. C tycks styra rätt hårt. Vad gjorde vi då? Jo, vi höll med såklart och gläds åt att ansvarskänslan tycks ha vuxit när de nu styr. Samtidigt konstaterar jag att det då var tur att vi i votering i juni gick på våra hårdare skrivningar. Annars hade det sett konstigt ut och gått att ifrågasätta nu.

Nytt för mig i opposition är att se hur ens egen politik, sådant som jag och rödgröna styret drev hårt, nu liksom levs och presenteras av nytt styre. Det var med stolthet jag såg att Landsbygdsutveckling 2.0 och lokala utvecklingsplaner tog stor del av den lokala tillväxtdagen "92 möjligheter". Det är bra och nydanande att Region Gotland på riktigt utgår från det lokala företrädare och eldsjälar valt som viktigast för utveckling när vi planerar resurser och insatser. Det värmer när jag ser resultatet. Samtidigt är där känslan inombords - det var vi som satte igång det. Vi som initierade. Vi som satte av pengar i budget. Någon annan får nu förvalta vår baby. Så är politikens villkor. Viktigast är såklart resultatet för Gotland, men det känns. Det gäller denna fråga och så mycket mer som ju NU landar och leder till positiv utveckling. Mest gläds jag åt bra grejer. Drivkraften är ju just det!