Gotlands Allehanda Villkoren som Försvarsmakten erbjuder är alldeles för dåliga för att tillräckligt många frivilligt ska välja soldatyrket. Det är den slutsats som måste dras av de dystra siffrorna som Försvarsmakten presenterar.

För att förbanden ska kunna bemannas hade 3 500 behövt inleda grundläggande militär utbildning under 2017. Men endast 2 230 påbörjade utbildningen. Baserat på tidigare erfarenhet lär en fjärdedel välja att hoppa av. Det skulle innebära att knappt hälften av de soldater som behövs genomgår utbildningen med godkänt resultat.

Den som påbörjar militär grundutbildning efter den 1 januari 2018 får en dagersättning på 146 kronor. Det motsvarar 4 380 kronor i månaden. Utöver detta utlovas en utbildningspremie, som är lika stor som dagersättningen under utbildningstiden, fast bara under förutsättning att grundutbildningen avslutas med godkänt resultat. Därefter kan rekryterna se fram emot en ingångslön på 19 000 kronor i månaden.

Precis som polisyrket är soldatlivet något som kräver ett särskilt kall. De personer som drömmer om en framtid som officerare är troligtvis inte samma personer som lika gärna kan tänka sig ett yrkesliv som banktjänsteman. Att någon vill bli officer i dag med de knapra villkor som råder visar hur stor motivationen ändå är hos de som trots allt söker sig till Försvaret. Det borde vara en politisk prioritet att uppmuntra dessa att stanna i yrket och att få fler att välja officersbanan även framöver.

För att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter behövs soldater med rätt kompetens, i rätt kvantitet och med rätt tillgänglighet. Bättre arbetsvillkor och löner är ett måste om vi ska nå dit.