LEDARE GOTLÄNNINGEN Matematik och demokrati är nyckelorden i det pussel som nu läggs för att hitta en ny konstellation för att leda Region Gotland framöver.

Matematik för att få ihop en majoritet av fullmäktiges 71 ledamöter från nio partier, demokrati för att få matematiken att utgå från det besked väljarna gav som förutsättningar genom valet den 9 september.

Det demokratiska uppdraget måste väga tyngst. De rödgröna partierna har 29 mandat, Alliansen 34. SD har 6 och FI 2.

FI har deklarerat att de ansluter till de rödgröna, SD röstade förra mandatperioden mest med Alliansen. Räknar man in deras mandat i blocken (för hur man kan förvänta sig att man röstar, inte samarbetar) blir det 31-40.

Det finns starkt fog för det Eva Nypelius skrev i går på den här sidan, gotlänningarna röstade för en förändring.

De som röstade på Centerpartiet, det parti som gick starkast fram, röstade på en politik som står långt från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, även om det finns områden där partierna faktiskt står nära varandra: miljöfrågorna och landsbygdsfrågorna. Socialdemokraterna och Centerpartiet har olika ideologier men är ofta överens i de frågor som behandlas inom det regionala området.

Alliansen gick till val tillsammans, det är det som väljarna hade att rösta på. Att frågan om ett formellt samarbete för att regera gick från en samlad allians till just Socialdemokraterna var därför inget konstigt. Särskilt inte som Socialdemokraterna via medierna också de gått ut och efterlyst initiativ för att samarbeta. Frågan till FI var kanske mer överraskande men där finns många beröringspunkter med framför allt Centerpartiet i migrations- och jämställdhetsfrågorna.

Nu går Socialdemokraterna ut på bred front och ger bilden av att erbjudandet de fått var att vara stödparti åt Alliansen. Inget politiskt inflytande har varit aktuellt. Eva Nypelius berättade på denna sida i går att Socialdemokraterna tackade nej när de inte fick ha kvar posten som regionstyrelsens ordförande.

Det viktigaste för Socialdemokraterna var att få ha kvar makten och spräcka Alliansen. Först därefter kunde ett eventuellt förhandlande ta vid.

Läsarna får själva avgöra vilket scenario som är mest troligt.

Personligen hade jag föredragit politiska företrädare som innan man stängde dörrar och öppet redogjorde för vad som sagts i de inledande kontakterna, satt sig vid bordet och utrett varenda möjlighet att komma överens. Ända in i det berömda kaklet. Och att alla varit beredda att ge och ta för att nå en lösning som var bra för Gotland, inte bara det egna partiets förutsättningar inför nästa val. Socialdemokraterna valde att kommunicera via journalister.

Ett minoritetsstyre är inget drömscenario men heller ingen katastrof. Det har fungerat i riksdagen den senaste mandatperioden och det fungerar i många kommuner. I ett läge där vågmästarpartierna är så små som SD är på Gotland är förutsättningarna goda för att hitta blocköverskridande överenskommelser.

Det sker lättast genom att oppositionen är aktiv i hela beslutsprocesserna, inte bara släpps in när ett beslutsförslag ligger på bordet. Det är till och med så det borde fungera även med ett majoritetsstyre för att kvalitetssäkra alla beslut.