Ledare Gotlands Folkblad Den byggboom som vi sett och ännu ser på Gotland fortsätter i hög takt. Regionens satsning på att skapa förutsättningar för fler bostäder ger nu också resultat. 2 998 personer valde under 2017 att flytta till Gotland, vilket gör att vi vid årsskiftet var 58 595 invånare på vår kära ö. Det är fjärde året i rad som befolkningen ökar enligt Region Gotland. Detta är mycket glädjande och visa än en gång på att det går bra och att Gotland är en mycket attraktiv ö att bo och leva på. Men det byggs inte på hela ön.

I går, torsdag, skrev jag om att Gotlandshems vd Elisabeth Kalkhäll offentliggjort att bostadsbolaget har kapacitet att bygga mer än de gör i dag, men att flaskhalsen var bristen på byggbar mark. Det stämmer inte riktigt då det finns byggbar mark i många av de större gotländska orterna.

Sent i onsdags gick Gotlandshem ut med ett pressmeddelande där de redovisade svaren från den stora enkätundersökning de gjort bland dem som står i deras bostadskö. Omkring 30 000 personer hade möjlighet att svara och en tredjedel har svarat. Av dem kunde tre av fyra, cirka 7 500 personer, tänka sig att bo i nyproducerade lägenheter och av dem kunde 29 procent, nästan 2 200 personer, tänka sig att bo utanför Visby.

Det är med andra ord över 2 000 personer som, i sina svar, sagt att de mycket väl vill bo i nyproducerade lägenheter i Slite, Roma, Klintehamn, Hemse eller någon annan ort utanför Visby. Som jag skrev i går vet jag att det dessutom finns många äldre som vill flytta från sina villor, men som inte står i Gotlandshems kö. Det finns med andra ord ett stort behov att bygga nya bostäder i de gotländska tätorterna. Så varför vänta till 2019 för att börja med byggandet när Gotlandshems vd Elisabeth Kalkhäll på ett tydligt sätt påvisar att det finns resurser att bygga mer än det görs i dag?

Kapprustning är aldrig en lösning för att minska på våldet. Det kan möjligen ha en begränsande effekt, men när det sen smäller till så blir resultatet än värre. Detta är inget som USA:s president verkar ha koll på, även om det land han leder är ett typexempel på hur det kan bli. Då tänker jag bland annat på att poliser har ett betydligt större utrymme att bruka vapen, vilket de bevisligen också gör i en större utsträckning än polis här i Europa, vilket uppenbart inte minskar våldet. När nu president Trump tar till orda efter den senaste skolskjutningen är det inte vapenbegränsning han vill se, utan att lärare beväpnas och utbildas för att bemöta eventuella nya skolskjutningar.

Om man inte förstod att han menar allvar så kunde man tro att det var ett makabert skämt. I ett land där man protesterar högt när politiker vill förbjuda privatpersoner att beväpna sig med eldkastare är det nog inget problem för dem som ändå väljer att gå till skolor för att skjuta ihjäl barn att skaffa tyngre vapen än de som lärarna har. Något som skulle skörda ännu fler offer när det väl händer.

En klok president skulle försöka begränsa möjligheten för privatpersoner att skaffa vapen, men en klok president i USA får vi vänta några år till på. Tyvärr.