LEDARE GOTLÄNNINGEN Vad har Region Gotland emot lyktor utanför butiker i Visby?Frågan kan tyckas konspiratorisk men nog är det märkligt att Region Gotland valt att ta strid om just dessa ljuskällor som butiksinnehavare valt för att skapa trivsel i vår stad. Vid två olika tillfällen.

Vi minns alla Alyhrs lyktor som sades vara i vägen för trafiken längs Kungs Magnus väg förutom att de krävde bygglov. Det lades ner stor kraft på att få bort dessa lyktor, ett arbete som samtidigt raserade små, små bitar av det företagsklimat som man på anda håll i regionen jobbar lika hårt för att bygga upp.

Nu har en tjänsteman på teknikförvaltningen gjort inspektion i Visby innerstad och kommit fram till att de lyktor som butiksägarna ställt ut på gatan kräver tillstånd och att hyra för gatumark ska betalas. Först tillstånd av polisen för användande av offentlig mark, 700 kronor, därutöver 800 kronor per kvadratmeter till regionen i hyra för sagda gatumark.

Det går inte att undvika frågan om enskilda tjänstemän har helt fria händer att efter eget skön besluta om vad som ska drivas och inte i regionens namn. När man läser en uppföljande artikel kan man läsa mellan raderna att tjänstemannens agerande inte uppskattades av förvaltningsledningen.

Det är ju en sak om det är självklara överträdelser som måste beivras snabbt och handfast. Om det verkligen är risk för olyckor eller att någon breder ut sig i det offentliga rummet på andras bekostnad eller utan att göra rätt för sig.

Ljuslyktor för att skapa trivsel når inte upp till den nivån.

Hur man än mäter.

Det kan tyckas som ett misstag som kan förlåtas men agerandet går så helt tvärtemot regionens övergripande intentioner och uttalanden om vikten av att vara smidig och verka för ett gott företagsklimat att det är anmärkningsvärt. Om den officiella linjen hade genomsyrat hela regionen hade detta agerande varit omöjligt.

En annan fråga jag personligen ställt mig är att teknikförvaltningen hänvisar till att det krävs polistillstånd för att ställa ut en lykta och i ett annat ärende hänvisar samma förvaltning, med stöd av tekniska nämnden, till polisen och menar att de låter bli att bötfälla felparkerare för att reglerna är så krångliga att man inte kan begära att folk ska förstå hur man gör.

Därför måste reglerna ändras.

Det vore onekligen intressant med polisens egna kommentarer till det som läggs i myndighetens mun. Vilka andra brott kan man slippa undan genom att säga att man inte förstått?

Om teknikförvaltningen ser ett problem med att det står lyktor utan tillstånd utanför våra butiker så finns det olika sätt att ta upp detta problem. Den här gången gick tjänstemannen in och var väldigt tydligt med att det inte var okej och att lyktorna skulle bort. Ett annat sätt hade varit att ta med sig sin fundering kring lyktorna till förvaltningen, samråda med kollegor och komma överens om ifall det är ett problem eller inte.

Just dessa avvägningar är det som skapar vårt företagsklimat. Man kan välja om man vill samverka eller om man vill visa vem som bestämmer.

Det hävdas ofta att mätningen av företagsklimatet kan man strunta i eftersom det går bra för våra företag och vi har hög grad av nystartade företag.

Man kan också fundera kring hur det sett ut om vi dessutom hade ett gott företagsklimat.