Krönika Gotlands Folkblad I torsdags hade jag den stora äran att få tala på Baltic Sea Future. Det är en arena där forskning, beslutsfattare och intressenter från länderna runt Östersjön möts. Utgångspunkten för mitt anförande var hur våra utmaningar också kan innebära möjligheter, inte bara för oss lokalt utan också i att möta globala utmaningar utpekade i FN:s Globala mål.

Tillgången på färskvatten är en av de allra största globala utmaningarna i vår tid. Vattenbrist pekas ut inom FN:s hållbarhetsarbete samt av World Economic Forum som ett av de tio största hoten mot världsekonomin. Vattenbrist har placerats överst under tre år i rad med större påverkan på ekonomin än energikris och terror. På Gotland har vattenbrist varit ett faktum länge.

Det betyder att vi kommit långt och har många goda exempel på innovativt och lyckosamt arbete. Här är vi också bra på samverkan. Jag lyfte Odlingslandskapets vatten som ett gott exempel där Region Gotland, Länsstyrelsen och en viktig bransch - den gröna näringen genom LRF arbetat fram en gemensam handlingsplan. Blått Centrum är en samverkan mellan Region Gotland, Länsstyrelsen och Uppsala Universitet som ska fungera både som en hub för kunskap, innovation, hållbarhet, projekt och blå tillväxt.

På senaste fullmäktige beslutade vi om att tillföra åtta miljoner till Testbed Sudret. Det är en helt unik satsning på södra Gotland där IVL Svenska miljöinstitutet och Forum Östersjön tillsammans med oss ska undersöka möjligheten att skapa en resurseffektiv och hållbar vattenförsörjning för Storsudret. Där etableras en testbädd för utveckling, testning och utvärdering av innovativa lösningar för skapande av hållbara, cirkulära tekniker och system för framtida hållbar vattenförsörjning.

Samtidigt kommer testbädden att stärka möjligheten för små och medelstora innovativa miljöteknikföretag att utvecklas på en nationellt och globalt allt mer växande marknad som drivs av tilltagande bekymmer med vattenbrist. Det finns ingen liknande testbed i Sverige eller Europa. Det är ett utmärkt exempel på hur lokala utmaningar kan bli möjligheter och innebära lösningar också på globala problem.

När vi inte fick elkabeln, kom ju regeringen istället med uppdraget till Energimyndigheten att utreda hur Gotland kan gå före och bli pilot i att övergå till ett helt förnybart energisystem. Vi fortsätter hävda vikten av kabeln.

Samtidigt har vi idag en fantastisk möjlighet i det att Energimyndigheten har klivit in med full kraft. 14 personer med olika kompetens möter oss lokalt på många vis och tillsammans är vi på en lärorik resa. Den 10 april ska deras förstudie presenteras och efter det ska vi göra det som faller på oss. När vi går före löser vi inte bara våra utmaningar lokalt, vi också möter upp de globala utmaningar vi står inför i det att vi blir ett gott exempel för fler att ta efter.