Gotlands Allehanda Stefan Löfven har skrivit på Dagens Nyheters debattsida om vidlyftiga löften om en bättre vård. Där ställer han i utsikt att hans regering bland annat ska:

1. Korta väntetiderna

2. Skapa en jämlik vård i hela landet.

Men i själva verket ökar ju väntetiderna i vården och andelen fall där landstingen misslyckas med att leva upp till vårdgarantin blir fler och fler.

Jämlik i hela landet är vården verkligen inte heller. Det är stora skillnader på olika landstings förmåga att leva upp till vårdgarantin. Och det är påfallande hur mycket sämre de landsting presterar, där Socialdemokraterna har makten.