Ledare Gotlands Allehanda Landets sjukvårdshuvudmän – landsting och Regioner – misslyckas i allt högra grad med att leva upp till vårdgarantin. Köerna i vården växer och växer. Dubbelt så långa har de blivit, sedan regeringen avskaffade kömiljarden. Och sämst presterar landsändar som styrs av Socialdemokraterna. Oavsett vilken måttstock man använder – som väntetiden på operation eller specialistläkare eller tillgängligheten i primärvården.

Men Socialdemokraterna själva tycks sväva i total okunskap om sina egna misslyckanden. Eller också låtsas de som ingenting och fortsätter ösa ut budskapet om hur mycket de satsar – och ska satsa – på vården.

På dagens insändarsida skriver regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin om vården bland annat att:

"I dagarna presenterade Socialdemokraterna historiskt stora satsningar på sjukvården, för mer personal, som mår bra och kan göra ett bra jobb, på kvinnors hälsa och för att förebygga psykisk ohälsa.

Det är oerhört viktigt att Sverige fortsätter ha en S-ledd regering som arbetar aktivt för detta och som prioriterar bättre tryggare sjukvård före nya skattesänkningar."

Det är som om hon skriver från något elfenbenstorn i total kejserlig isolering från det som faktiskt pågår.

På GT:s S-märkta ledarsida skriver visserligen Erik Fransson om vårdköerna. Han tvingas konstatera att den borgerliga regeringen lyckades korta köerna. Men på fel sätt...

Nu när köerna växer så tycker Fransson ändå att:

"Regeringen är på rätt väg och att man får borgerligt håll återigen börjar prata om kömiljarden som en lösning visar hur fel de tänker. Det är inte köerna som är problemet, det är bristen på personal."

Tryggt att veta för den som väntar på en operation. Det är inte kön som är problemet. Nänä. Det är bristen på personal.

För övrigt har Sverige Europas tredje högsta läkartäthet. Och Läkartidningen skrev bara häromdagen:

"Antalet läkare per invånare har ökat med 20 procent mellan 2005 och 2015, visar statistik från Socialstyrelsen."

Men det är inte köerna som är problemet.

Det är bristen på personal.

Vad Socialdemokraterna beträffar:

Det är inte självförtroendet som är problemet.

Det är bristen på självkritik.